Region si od května do srpna navlékne barevnou stuhu přátelství v bavorských a českých barvách

Tato stuha se nazývá – Společně, Vytvářet a Příležitosti. Od poloviny května bude bavorsko-českým regionem po dobu dvanácti týdnů vlát pestrá stuha kulturních, sportovních, kulinářských, udržitelnosti a přírodě blízkých akcí. Od 19. května do 6. srpna 2023 ukáže tato řada rozmanitých akcí, že v regionu mezi Smrčinami / Fichtelgebirge a Karlovými Vary roste bavorsko-české přátelství společně pod jednou střechou. Různé obce a instituce pracují na programu, který bude mít přeshraniční kouzlo a nabídne všem návštěvnicím a návštěvníkům četné příležitosti k navazování  kontaktů.

Zdroj: bayerisch-tschechischen Freundschaftswochen | bavorsko-české týdny přátelství

Týdny přátelství jsou atraktivním živým přeshraničním regionálním festivalem s mnoha setkáními a formáty akcí, jakými jsou například kulturní akce, festivaly a koncerty, sportovní akce, zážitkové akce v přírodě, konference a sympozia. Potrvají 12 týdnů (od konce května do začátku srpna) a na každý týden jsou naplánovány akce na různá témata, např: světlo, sport, příroda, voda, Evropa, jazyk a historie, kultura, hudba, kulinářství, umění a design.

Cílem Týdnů přátelství je poukázat na dosažený stav spolupráce v regionu mezi Svobodným státem Bavorsko a Českou republikou jako celkem a zároveň oživit bavorsko-české vztahy a poskytnout podněty pro další dlouhodobé prohlubování kontaktů mezi oběma zeměmi na všech úrovních. Navíc jsou Týdny přátelství živým znamením v roce 30. výročí EUREGIO EGRENSIS

Pablo Schindelmann, jeden z výkonných ředitelů, je rád, že tyto akce jsou příležitostí k setkávání a prohlubování sousedských vztahů: „Viditelným symbolem pro diváky a účinkující bude náramek přátelství, který se bude rozdávat na každé akci. Akce jsou až na několik výjimek bezplatné,“ uvedl.

Všichni v týmu si vyhrnuli rukávy, jsou stále v pohybu a táhnou stejným směrem, protože přípravy  jsou v plném proudu. Od nynějška je možné přihlásit se na další z akcí: konkrétně na Běh přátelství, který se uskuteční 2. června 2023 od 16. hodin. Všichni z běžci  mohou uběhnout 7,5 kilometru ze  Selbu do Aše a následně tuto událost společně v Aši oslavit. Tímto jsou zvány všechny sportovní skupiny se zájmem o běh, všichni energičtí a neúnavní lidé, aby na vlastní kůži zažili vlající stuhu  přátelství.

Hutschenreuthská běžecká skupina ze Selbu aktivně poběží a podporuje i registraci účastníků svými  odbornými znalostmi. Monika Uhle, projektová manažerka, si pochvaluje: „Poprvé poskytují na  svých stránkách informace dvojjazyčně – skvělý signál!“

Zdroj: bayerisch-tschechischen Freundschaftswochen | bavorsko-české týdny přátelství