Víte, proč jsou na stromech různé značky a co označují?

Při svých aktivitách v lesích si jistě všímáte řady různých značek na stromech.  Mají pravidelné i nepravidelné tvary. Jsou bílé, nebo mají pestré barvy. Jsou trvalé i dočasné. Prohlédněte si některé z nich.

Na kmeny stromů umisťují značky nejen lesníci, ale i další organizace, které je za nějakým účelem v lesích potřebují a mohou je zde mít. Nejvíce značek využívají při své práci určitě lesníci, ale řadu označení mají na stromech například orgány ochrany přírody, výzkumníci, topografové, vodohospodáři, vojáci, myslivci, projektanti i další. Trvale je vyznačeno především prostorové rozdělení lesa. Také nejkvalitnější stromy i celé kvalitní porosty, které jsou určeny pro sběr osiva, se označují trvale.

 

Zdroj: Lesy ČR