Pojišťovna vrací na doplatcích za léky rekordních 800 milionů korun

Celková částka, kterou VZP vrací svým klientům za přeplatky na lécích v roce 2023, přesahuje rekordních 800 milionů korun. Vzrostl i celkový počet pojištěnců, kteří překročili tzv. ochranný limit. Vloni jich bylo téměř o desetinu víc než v roce 2022, konkrétně 637 tisíc. Průměrná výše přeplatku u VZP v loňském roce činila 1 256 Kč (o 88 Kč víc než v roce 2022). Nejčastějšími příjemci přeplatků byli lidé starší 70 let (tvoří 84 % ze všech příjemců).

Ilustrační foto Pixabay

Rozdělení klientů VZP, kteří překročili ochranný limit dle věkových kategorií

 Věková skupina Pojištěnci s přeplatkem Vrácená částka v Kč
Rok 2022 Rok 2023 Rok 2022 Rok 2023
0–18 let 6 343 10 220 4 698 927 7 215 761
19–64 let 6 908 8 681 33 801 094 38 927 080
65–69 let 72 690 80 415 88 020 223 101 661 406
nad 70 let 496 726 537 806 554 336 749 652 484 643
CELKEM 582 667 637 122 680 856 993 800 288 890

Výplata přeplatků

Výše minimálně vyplácené částky překračující ochranný limit je stanovena na 200 Kč. Tzn. zdravotní pojišťovny mohou klientovi poslat částku překračující ochranný limit ve chvíli, kdy součet nevyplacených přeplatků překročí hranici 200 korun. Nevyplacené přeplatky do 200 Kč se přesouvají nejen mezi jednotlivými čtvrtletími roku, za nějž je limit sledován, ale i mezi roky. Částka, která v součtu přesáhne stanovený limit 200 Kč, je pojištěnci vrácena nejpozději do 60 dní od uplynutí kalendářního čtvrtletí, ve kterém byl limit překročen.

Musí pojištěnec o zaslání přeplatku žádat?

Pojištěnec o vrácení přeplatku žádat nemusí – zdravotní pojišťovna překročení ochranného limitu sleduje a přeplatky posílá automaticky. Částka je pojištěnci zaslána buď na jeho bankovní účet, anebo poštovní poukázkou na adresu evidovanou u VZP. Číslo bankovního účtu mohou klienti nahlásit prostřednictvím webového formuláře, osobně na kterémkoli klientském pracovišti VZP, elektronicky e-mailem na adresu podatelna@vzp.cz, formou obecného podání přes aplikaci Moje VZP/VZP Point nebo prostřednictvím datové schránky (i48ae3q). VZP klientům doporučuje využít možnosti zaslání přeplatků převodem na bankovní účet.

Výše ročního limitu

Roční limit na započitatelné doplatky je stanoven následovně:

  • u dětí mladších 18 let – 1 000 Kč
  • u dospělého člověka – 5 000 Kč
  • u pojištěnců nad 65 let – 1 000 Kč
  • u pojištěnců nad 70 let a invalidních pojištěnců, kteří svou invaliditu doložili zdravotní pojišťovně – 500 Kč

Pravidla pro vyplacení přeplatku a výši ročních limitů stanovuje zákon o veřejném zdravotním pojištění (č. 48/1997 Sb.).

Musí se dokládat nárok na snížený limit?

Pojištěnci zařazení do II. nebo III. stupně invalidity musí své zdravotní pojišťovně sami nahlásit a doložit kopií rozhodnutí o invalidním důchodu, případně kopií posudku o posouzení zdravotního stavu. V opačném případě pojišťovna nemůže ochranný limit snížit a na pojištěnce se stále vztahuje jen zákonný limit podle věku. Informace ke sníženému ochrannému limitu za léky u invalidních pojištěnců jsou zveřejněné na samostatné webové stránce VZP.

Srovnání vrácených přeplatků klientům VZP podle krajů

   Kraj Pojištěnci s přeplatkem Vrácená částka v Kč
Rok 2022 Rok 2023 Rok 2022 Rok 2023
Praha 74 632 80 944 90 844 100 106 800 776
Jihočeský 34 691 38 244 40 977 516 47 583 903
Jihomoravský 68 927 74 814 77 497 767 92 371 350
Karlovarský 17 433 19 410 19 120 298 23 106 736
Vysočina 34 240 37 521 44 611 453 52 109 906
Královéhradecký 30 875 34 307 32 855 192 39 286 389
Liberecký 27 370 30 456 31 982 051 38 168 374
Moravskoslezský 43 807 47 469 50 136 428 59 703 348
Olomoucký 30 120 32 783 35 155 752 40 294 093
Pardubický 33 744 37 213 36 569 399 43 452 704
Plzeňský 32 993 35 976 42 628 739 49 546 178
Středočeský 68 354 74 161 83 429 104 96 685 315
Ústecký 46 842 51 423 51 837 450 60 904 039
Zlínský 38 639 42 401 43 211 744 50 275 779
CELKEM 582 667 637 122 680 856 993 800 288 890

VZP