Hradní kaplí se ponese hudba

Unikátní kaple chebského hradubude v pátek 21. července od 18 hodin hostit koncert gotické hudby v podání Hany Sar Blochové. Zazní na něm středověké poutnické písně a mystické zpěvy Hildegardy z Bingen, věštecké a trubadúrské písně, balady Sefardských Židů a písně z doby Karla IV. Vstup zdarma

Foto: Hany Sar Blochové

Na koncertu zazní písně středověkých poutníků na Svatojakubské cestě do Santiaga de Compostela k poctě Černé madony montserratske a apoštola Jakuba Většího, mystické zpěvy Hildegardy z Bingen a věštecké písně ženských klášterů 12.-13. století, písně truvérů a trubadúrů z Francie 12. století, středověké balady Sefardských Židů ze Španělska a písně z Čech 14. století.