Na dálnici D6 mezi Karlovými Vary a Sokolovem pokračují práce

Na dálnici D6 mezi Karlovými Vary a Sokolovem pokračují práce na rekonstrukci silnice. Aktuálně je realizována třetí, předposlední etapa. V těchto dnech probíhá pokládka asfaltu v jízdním pásu ve směru na Cheb, který je pro řidiče zcela uzavřen. Obousměrná doprava v režimu 2 + 1 je vedena v jízdním pásu ve směru na Prahu. Předpokládané ukončení stavebních prací je naplánováno na první polovinu června.

„Hlavní náplní stavby je výměna vrchní asfaltové vrstvy, která bude provedena zejména z důvodu pravidelné údržby a prodloužení životnosti spodních vrstev konstrukce dálnice. V místech největšího poškození, kterými jsou zejména větve mimoúrovňové křižovatky Jenišov u Globusu, dojde i k výměně ložné vrstvy,“ uvedla tisková mluvčí Ředitelství silnic a dálnic ČR Dana Zikešová. „Na základě provedené pasportizace jsme zjistili několik typů viditelných trhlin ve velikém rozsahu, které mají vliv na trvanlivost obrusné vrstvy, únosnost vozovky a její životnost. Z ekonomické stránky je proto výměna vrchní obrusné vrstvy adekvátní. V případě, že by se s opravou otálelo, došlo by do budoucna i k degradaci ložné vrstvy, a tím pádem i finančně náročnější opravě,“ sdělila.

Video: Cesta od Karlových Varů směrem na Sokolov  v místě rekonstrukce silnice

Stavba dále řeší pročištění odvodnění dálnice, opravu dotčeného mostu, odstranění bezpečnostních rizik a změnu šířky jednotlivých jízdních pruhů, dle nových nařízení, kdy dojde k rozšíření zpevněné krajnice z důvodu bezpečnějšího odstavení vozidla u svodidel.

Zhotovitelem opravy s předpokládanou cenou 119,85 mil. Kč bez DPH je společnost Silnice Group a. s.