Stavba modernizace křižovatky Cheb- Podhrad byla zahájena

Stavba modernizace křižovatky Cheb- Podhrad byla zahájena v úterý 9. května. Investiční akce Karlovarského kraje by měla být dokončena koncem listopadu letošního roku. Akce bude prováděna za částečného omezení provozu, který bude v několika etapách řízen semafory.

Foto: Archiv města Cheb

„Akce se zúčastnil hejtman Karlovarského kraje Petr Kulhánek, starosta města Chebu Jan Vrba, ředitel Krajské správy a údržby silnic Karlovarského kraje Jiří Šlachta a další pozvaní hosté. Investiční akce Karlovarského kraje by měla být dokončena koncem listopadu letošního roku,“ informovala tisková mluvčí Městského úřadu Cheb Simona Liptáková.

Podle tiskové mluvčí Karlovarského kraje Jitky Čmokové je okružní křižovatka navržena jako jednopruhová se čtyřmi rameny. Součástí projektu je i provedení  odvodnění zpevněných ploch, vybudování dělících ostrůvků v místech pro přecházení, přestavba propustku pod silnicí, osazení novým dopravním značením, demolice dvou objektů a provedení přeložky inženýrských sítí.