Ministr prodloužil termín pro podání přihlášek na střední školy o jeden den

Ministr školství Mikuláš Bek rozhodl o prodloužení termínu pro podání přihlášky na střední školy o jeden den, tedy do 21. února 2024. Původní termín byl do 20. února. Důvodem posunutí lhůty je snaha uvolnit případný stres uchazečů a rodičů, kteří ještě přihlášku s využitím nového systému nepodali.

Ilustrační foto Pixabay

„K dnešnímu dni podalo přihlášku na střední školu přes digitální systém DiPSy více než 125 tisíc uchazečů. Tento mimořádný zájem o nový systém podávání přihlášek nás motivuje k tomu, abychom prodloužením doby zmírnili případný stres pro ty, kteří tak chtějí učinit ještě v posledních hodinách končícího termínu. Současně chceme zohlednit i to, že systém byl spuštěn s jednodenním zpožděním a během lhůty čelil několika, byť krátkodobým, omezením přístupnosti,” uvedl ministr školství Mikuláš Bek.

Novela vyhlášky prodlužující termín podávání přihlášek o jeden den bude ještě dnes zveřejněna ve Sbírce zákonů s účinností od 21. února 2024. Lhůta se prodlužuje pro všechny formy podání přihlášky, tedy vedle elektronické i pro tzv. hybridní formu výpisem ze systému DiPSy a klasickou listinnou formou. Ostatní termíny související s přijímacími zkouškami se pro uchazeče a rodiče nemění.

“Chci ubezpečit uchazeče, rodiče i školy, že posunutí nebude mít vliv na průběh jednotné přijímací zkoušky a zpracování výsledků přijímacího řízení,“ zdůraznil ministr školství.

Ministr školství také poděkoval všem ředitelům základních a středních škol za dosavadní skvělou spolupráci při zavádění tohoto nového digitalizovaného systému přijímacího řízení. Díky vysokému procentu přihlášek, které byly podány plně elektronicky, by prodloužení termínu podávání o jeden den nemělo pro ředitele škol znamenat zásadní komplikace. Ministerstvo školství i Cermat jsou připraveni poskytnout ředitelům a školám maximální podporu a součinnost.

MŠMT