Ašské lesy se snaží rozvíjet svou činnost

Připravuje se nová linka na zpracování palivového dřeva. Ašské lesy připravují i další rozvojové záměry, které využijí dřevo z Ašských lesů.  

Jiří Červenka – foto: M. Všetečka

Firma Ašské lesy, která spravuje pro město Aš také sportoviště, nezapomíná na hlavní předmět své činnosti. Pečuje o lesy v majetku města v rámci schváleného hospodářského a vedení se zároveň snaží hledat způsoby rozvoje firmy. Jednatel Jiří Červenka zmínil: „Současné vedení města rozhodlo o hrazení ztrát z minulých let, které vznikly provozováním sportovišť, na základě společenské poptávky. Každým rokem jsme provoz bazénu, sportovních areálů, tělocvičen ročně dotovali 3 – 5 miliony korun z našeho provozu. Nyní budeme mít finance na rozvoj firmy.“ Podle vedení Ašských lesů je důležité připravit koncepci kroků pro další roky. A to ve všech oblastech. „Nyní se chceme začít věnovat zpracování dřeva z našich lesů. Objednali jsme automatickou štípačku palivového dříví. Automat by měl být umístěn v dřevozpracujícím areálu. Jedná se o zhruba jeden hektar pozemků, které musí vyhovovat z hlediska územního plánu, požadavků odboru životního prostředí, stavebního úřadu a podobně. Pozemek musí být napojen na inženýrské sítě. Takový pozemek zatím nemáme. Ale usilovně ho hledáme, abychom záměry mohli rozvíjet dál. Zvolili jsme dočasné náhradní řešení kvůli časové náročnosti příprav,“ pokračuje Jiří Červenka. V prostoru soukromých pozemků postavily Ašské lesy krytou výrobní halu, která bude přístřeškem pro automat na štípání dřeva.

Hala Doubrava – foto: M. Všetečka

Pan Červenka zdůraznil: „Stroj bychom chtěli uvést do provozu během několika týdnů. Produktem bude naštípané dřevo různé tvrdosti a rozměrů. Vše podle požadavků zákazníků. Hlavním cílem je prodávat přidanou hodnotu ašského dřeva. Nejen dvoumetrové klády, jak tomu bylo doposud.“ Podle odhadu pojede linka na plný výkon začátkem roku 2024 po přípravě zázemí pro pracovníky. Vedení Ašských lesů si chce náročnost práce vyzkoušet a odhadnout výkonnost na této lince. „Je možné, že budeme moci využít šikovné a zdatné seniory, či starší občany, kteří mají chuť do práce,“ dodal závěrem představitel Ašských lesů.          

M. Všetečka 

Hala Doubrava – foto: M. Všetečka