Chebští senioři se vydali za krásami Teplicka

Město Cheb podporuje svými granty nejrůznější aktivity a činnosti spolků a organizací.  Letos získal významný příspěvek  také projekt, který společně připravili Rokršti  z.s. ve spolupráci s Českým svazem žen v Chebu a který byl zacílen na starší občany  města.

Foto: Rokršti

Od pátku do neděle ve dnech 10. – 12. května  se vydalo 41 seniorek a seniorů na poznávací zájezd na Teplicko.  Společně cestovali vlakem z Chebu do Teplic, kde je již u nádraží očekával autobus zdejší CK Teptour, se kterým pak po všechny tři dny navštěvovali zajímavá místa v Teplicích a blízkém okolí.

Foto: Rokršti

Určitě si velké zážitky všichni odnesli z prohlídky nově restaurovaného kláštera v Oseku, porcelánky s názvem Porcelán s modrou krví, jedné s nejstarších v Čechách, vyrábějících mimo jiné proslulý „cibulák“ či zámku v Jezeří  u Mostu,  který sice náročnými opravami teprve prochází, ale kde všechny uchvátilo již hotové první patro, které mimo jiné slouží jako koncertní a společenské sály.  Určitě pro mnohé bylo novinkou, že toto místo je spjaté s osobností  Ludwiga van Beethovena, který jezdil do teplických lázní a pobýval na zámku jako host  jeho tehdejších majitelů a podporovatelů z rodu Lobkoviců.  Jezeří  tento skladatel  věnoval  několik ze svých symfonických básní, mezi nimi například Osudovou. Vydařil se i výlet  do Krupky s restaurovanou bazilikou a na Komáří Vížku, kde jsou nejen krásné trasy kouzelnou  krušnohorskou přírodou s výhledy, ale také lanová dráha, kterou k cestě zpět využili všichni. A nejen kvůli znaveným nohám.  Byl to zážitek. Ani prohlídka samotného města, jeho botanické zahrady a večerní pěší výšlap na hrad Doubravka, odkud byl krásný pohled na celé  město i okolí, nikoho nenechal chladným.   Jedno odpoledne pak bylo věnováno společnému setkání s teplickými  seniorkami, které jsou také velice akční a s kterými byla po přátelském rozhovoru navázána slibná spolupráce do budoucna.

Tři dny utekly jako voda, a už cestou ve vlaku zpět do Chebu si všichni společně plánovali, co dalšího by rádi podnikli. 

J. Rymešová

Foto: Rokršti