Ptáčata: nechte nás u rodičů, do záchranných stanic patříme jen výjimečně!

Ptáčata jsou v těchto dnech nejčastějším tématem telefonátů zvířecím záchranářům. Centrální dispečink Národní sítě záchranných stanic jich denně řeší desítky, pohotovostní telefony ve stanicích pak stovky. O osudu většiny ptáčat se tak rozhoduje po telefonu. Přesto jsou nyní ptáčata nejpřijímanějšími zvířaty ve stanicích. K dnešku jich bylo přijato 1150! A mnohdy jsou ve stanicích úplně zbytečně.  Stačilo nejdřív zavolat a teprve potom konat.

Ilustrační foto: Pixabay

Vždy je dobré se nejprve poradit s odborníky, než se pustíte do záchrany divokého zvířete. Pokud se ptáče ocitne na zemi, většinou to neznamená, že potřebuje naší pomocnou ruku a už vůbec ne umístění do stanice. Jedná-li se o holátka, ochmýřená ptáčata nebo málo opeřená mláďata, je potřeba najít jejich hnízdo a vrátit je tam. Jestliže to nelze, je čas zavolat záchrannou stanici. Pokud ale najdete opeřené mládě, kterému už dorůstají pera v ocase, je více než pravděpodobné, že se jen normálně učí létat a je pod stálým, ale nenápadným dozorem rodičů. V tomto případě není dobré si ptáčete všímat. Snad, pokud je na místě rušném nebo jinak nebezpečném (hrozba v podobě kočky nebo jiného predátora), je vhodné jej umístit na vyvýšené místo (větev, zídku, střechu apod.). Na ptáčata se na rozdíl od savčích mláďat může sahat. Nehrozí, že by lidský pach vadil jejich rodičům.

Ilustrační foto: Pixabay

 Zcela jinou kapitolou jsou zranění ptáci. Ti potřebují pomoc odborníků vždy. Aby se neztratili, než přijedou zvířecí záchranáři, je naopak nutné vzít je do své péče, udržovat v teple, suchu a ideálně temnu. Vhodná je například papírová krabice. Vždy je však nutné ihned zavolat do záchranné stanice a domluvit se na dalším postupu. Telefony na záchranné stanice naleznete na www.zvirevnouzi.cz  či ještě lépe v mobilní aplikaci Zvíře v nouzi. Při jakémkoliv problému, třeba když stanice hned nevezme telefon, se lze poradit na centrální dispečinku Národní sítě záchranných stanic na telefonním čísle 774 155 155.

Záchranné stanice ročně přijímají okolo 30 000 zvířat. K dnešnímu dni už přijaly 5 057 ptáků, z toho 1150 mláďat. Na péči o ně je potřeba spousta lidských sil a finančních prostředků. Ani jednoho není dost a zbytečně přijatá zvířata tyto prostředky vyčerpávají na úkor těch zvířat, která opravdu pomoc potřebují.

Záchranné stanice shánějí na svůj základní provoz více jak 70 miliónů korun ročně. Jednou z možností, jak jim účinně pomoci, je veřejná sbírka Zvíře v nouzi. Pomozte jim finančním darem na účet č. 33 55 33 22/0800.  Pomoci lze i zakoupením darovacího certifikátu (https://www.zvirevnouzi.cz/darovaci-certifikaty/) nebo zasláním darovací SMS zprávy. Návod na poslání takové zprávy naleznete zde: https://www.zvirevnouzi.cz/darovaci-sms-zpravy/.

Zdroj: ČSOP