Meteorologové zpřísnili výstrahu. Na Česko se ženou silné bouřky, přinesou kroupy i intenzivní déšť

Meteorologové zpřísnili výstrahu. Na Česko se ženou bouřky, přinesou kroupy i intenzivní déšť doprovázený silným nárazovým větrem o rychlosti 110 km/h.  Informace je v platnosti od čtvrtka 22. června 18 hodin do pátku 23. června čtvrté hodiny ranní.

Ilustrační foto Pixabay

Nárazy větru budou lámat větve, vyvracet stromy. Nebezpečí představují také velké kroupy, které mohou být i kolem 5 cm a blesky. Lokálně se očekává přívalový déšť s možným intenzivním odtokem vody ze svahů, rychlým rozvodněním malých toků a suchých koryt, zatopení podchodů, podjezdů, sklepů, podemletí komunikací nebo jejich zanesení unášeným materiálem apod. Lze očekávat škody na majetku, výpadky v energetice, problémy v dopravě apod. Je třeba dbát na bezpečnost zejména s ohledem na nebezpečí zásahu bleskem a úrazu padajícími a poletujícími předměty, případně i kroupami. Nutno zabezpečit okna, dveře, skleníky, volně položené předměty apod. Nevstupovat a nevjíždět do proudící vody a zatopených míst. Při řízení vozidla v bouřce snížit rychlost jízdy a jet velmi opatrně. Vývoj a postup bouřek lze sledovat na výstupech z meteorologických radarů na internetu ČHMÚ www.chmi.cz nebo v aplikaci mobilního telefonu.