Akademii umění bude letos studovat čtyřiadvacet seniorů

Také letos otevřela františkolázeňská Základní umělecká škola Járy Cimrmana Akademii umění III. věku pro seniory Františkových Lázní. Ve čtvrtek 29. září si dvanáct studentů umění převzalo indexy a byli slavnostně přijati ke studiu. Na výběr měli z několika oborů. Největší zastoupení má hudební obor – hra na hudební nástroje, následován výtvarným oborem – kresba, malba, keramika. Celkem bude umění studovat čtyřiadvacet seniorů. Při slavnostní imatrikulaci poblahopřál novým studentům přes video pozdrav i patron školy Zdeněk Svěrák.

Ředitelka ZUŠ Miroslava Pešková a zástupce ředitele Bohumil Polívka stáli u zrodu akademie. „Přišlo nám prospěšné, abychom nejenom dětem, ale i starším spoluobčanům nabídli možnost věnovat se hudbě, výtvarnému umění, tanci a divadlu,“ uvedl Bohumil Polívka. Věříme, že tak můžeme přispět k posílení jejich duševní a fyzické kondice, potěšit je uměleckou tvorbou a více je zapojit do kulturního života. Moderní společnosti nekladou akcent pouze na prodlužování délky života, ale především na podporu zvyšování jeho kvality. Škola je tak otevřená pro všechny generace a je tím vytvořen skutečný prostor mezigenerační solidarity a komunikace. Naši mladší žáci tak získají zkušenost, že potkávání seniorů, kteří s nimi ve stejné škole studují umění, je přirozenou součástí života,“ doplnil.

Akademie kultury a umění III. věku ve Františkových Lázních je letos otevřena již pátým rokem. Studium trvá tři roky, ale jeden rok se kvůli kovidu studium přerušilo, proto studenti absolvovali minulý rok až po čtyřech letech. „Minulý akademický rok jsme měli první absolventy, kteří se letos opět přihlásili do nového tříletého studia. Letos máme čtyři nové žáky, celkem letos vyučujeme čtyřiadvacet seniorů, kteří hrají na hudební nástroje, malují a modelují z hlíny keramické výrobky,“ upřesnil pan zástupce ředitele.