Právo v Chebu. O co mají Chebané největší zájem?

Situace v Chebu týkající se zájmu o právní služby se výrazně neliší od jiných regionů v ČR, samozřejmě s výjimkou Prahy a Středočeského kraje. S čím tedy chodí Chebané k právníkům nejčastěji?

Foto: Archiv www.profipravnik.cz

Podle advokáta Mgr. Miroslava Zemana je největší zájem ze strany klientů o pomoc týkající se exekucí. Exekuce se bohužel nedotýkají pouze lidí s nižšími příjmy, ale stále častěji i lidí s příjmy průměrnými a nadprůměrnými. V problémech lidí se odráží aktuální situace související s rekordním růstem úroků. Lidé nejen na Chebsku tak mají problémy se splácením úvěrů a hypoték. Někteří dokonce s fatálními důsledky, kdy jim již hrozí, nebo začíná exekuce.

Další v pořadí jsou rozvody. „Lidé poptávají rady a pomoc související s rozvodovým řízením, tedy vypořádání majetku, výživné na děti a otázky související s péčí o ně. Bohužel musím konstatovat, že v tomto roce zaznamenávám výrazný nárůst zájmu o rozvody, proti létům minulým. Z tohoto pohledu je bohužel rok 2022 poměrně přelomovým, nešťastným rokem,“ popisuje aktuální situaci chebský advokát Mgr. Miroslav Zeman.

Velký zájem mají lidé kontinuálně i o zpracování kupních a darovacích smluv. Darování nebo zřizování věcných břemen je srovnatelné s minulými roky. Zájem o kupní smlouvy se začíná výrazněji snižovat i v souvislosti s ochlazením trhu nemovitostí, spojeném s rostoucími cenami nemovitostí a vysokými úrokovými sazbami u hypoték.

Ve výrazné menšině je pak zájem o pracovně právní věci, tedy právo spojené se zaměstnáním. Služby spojené s obchodním právem pak poptávají logicky chebští podnikatelé a živnostníci. Zájem z jejich strany je i o vymáhání pohledávek.

www.profipravnik.cz

profipravnik@gmail.com