Aktuálně: Nově bude otevřen hraniční přechod Boží Dar – Oberwiesenthal

V Karlovarském kraji dochází k rozšíření míst, kde lze překročit vnitřní hranice České republiky s Německem. Jedná se o hraniční přechod Boží Dar (CZE) – Oberwiesenthal (DEU).

Foto: Michal Zrna

„Přechod  je určen především pro pendlery a bude otevřen již v pondělí 16. března v době od 5 do 23 hodin,“ uvedla policejní mluvčí Kateřina Krejčí.

Více zde

Ve čtvrtek dne 12. března 2020 byl v souladu s čl. 5 a 6 ústavního zákona č. 110/1998 Sb., o bezpečnosti České republiky, vyhlášen nouzový stav ve smyslu zákona č. 240/2000 Sb., o krizovém řízení. Tento stav přináší krizová opatření, na kterých se Krajské ředitelství policie Karlovarského kraje bude podílet společně se všemi složkami státu.

Vláda ČR v reakci na bezprostřední hrozbu pro veřejný pořádek a vnitřní bezpečnost způsobenou rozšířením onemocnění COVID-19 rozhodla o dočasném znovuzavedení kontrol na vnitřních hranicích České republiky s Německem a Rakouskem, s účinností od 14. března  00:00 hodin. Karlovarský kraj disponuje celkem 13 silničními hraničními přechody, a to:

Potůčky (CZE) – Johanngeorgenstadt (DEU); Boží Dar (CZE) – Oberwiesenthal (DEU); Kraslice, Hraničná (CZE) – Klingenthal (DEU); turistická stezka Bublava (CZE) – Aschberg/Klingenthal (DEU); Aš (CZE) – Selb (DEU); Doubrava (CZE) – Bad Elster (DEU); Hranice (CZE) – Bad Elster (DEU); Hranice (CZE) – Ebmath (DEU); Luby (CZE) – Wernitgrün (DEU); Pomezí nad Ohří (CZE) – Shirnding (DEU); Svatý Kříž (CZE) – Waldsassen (DEU); Vojtanov (CZE) – Schönberg (DEU); Plesná (CZE) – Bad Brambach (DEU).

Po celou dobu až do odvolání budou na všech těchto hraničních přechodech policejní hlídky, aby zamezily nedovolenému překročení státní hranice. Výjimku tvoří pouze hraniční přechod Pomezí nad Ohří (CZE) – Shirnding (DEU), který je určen k překročení hranice bez časového omezení a hraniční přechod Vojtanov (CZE) – Schönberg (DEU), jenž je určen především pro pendlery, a bude otevřen v době od 5:00 do 23:00 hodin.

Těchto dvou hraničních přechodů v Karlovarském kraji mohou využít k překročení hranice pouze cizinci s trvalým a přechodným pobytem nad 90 dnů, kteří projeví zájem vycestovat, avšak nebudou oprávněni po dobu platnosti nouzového stavu zpětně vstoupit na území ČR. Dále občané ČR s prokázaným povoleným pobytem v rizikové oblasti, diplomatičtí pracovníci, administrativní pracovníci, konzulární úředníci a techničtí pracovníci, včetně jejich členů rodiny podle § 2 zákona č. 150/2017 Sb., o zahraniční službě a změně některých zákonů, u mezinárodní nákladní dopravy řidiči nákladních vozidel, řidiči autobusů, posádky dopravních letadel, strojvedoucí, vlakové čety a vozmistři, lodní kapitáni a členi posádek plavidel, posádky vozů správce komunikace, členi mise podle Vídeňské úmluvy o diplomatických stycích, členi konzulárního úřadu podle Vídeňské úmluvy o konzulárních stycích a úředníci mezinárodních organizací, včetně jejich rodinných příslušníků, příslušníci záchranný sborů jako je hasičský záchranný sbor, záchranná služba a horská služba, osoby prokazatelně pravidelně překračující vnitřní hranice, zejména přeshraniční pracovníci pracující ve vzdálenosti do 100 km od státní hranice, občané Německa, Rakouska, Polska a Slovenska pravidelně překračující vnitřní hranice, zejména přeshraniční pracovníci pracující ve vzdálenosti do 100 km od státní hranice, experti v boji proti epidemiím, na humanitární a zdravotnickou pomoc, členové Evropského parlamentu.

Zákaz vstupu platí pro všechny občany České republiky a cizince přicházející z rizikových oblastí, s výjimkou cizinců pobývajících s přechodným pobytem nad 90 dnů nebo trvalým pobytem na území České republiky; to neplatí, je-li vstup těchto cizinců v zájmu České republiky. Cizinci, kteří se v době vyhlášení nouzového stavu nacházejí na území oprávněně přechodně nebo trvale podle pravidel pro pobyt cizinců, jsou oprávněni setrvat na území po dobu trvání nouzového stavu.

Policisté budou na hraničních přechodech vybaveni ochrannými pomůckami (bílý celotělový ochranný oblek, respirátor, rukavice, návleky na boty a ochranné brýle) sloužící k ochraně před případným šířením nákazy onemocnění COVID-19. Policisté nad rámec opatření kontrol na hraničních přechodech se budou mimo jiné věnovat i spolupráci s Českou správou sociálního zabezpečení (ČSSZ) při karanténních opatřeních. Lidem, kteří nebudou pravidla izolace dodržovat, hrozí správní pokuta až tři miliony korun.

Ujišťujeme veřejnost, že policisté jsou připraveni plnit všechny úkoly, jenž během nouzového stavu vzniknou. Důležitým úkolem je minimalizovat dopady šíření epidemie COVID – 19 a chránit tak zdraví všech obyvatel v České republice. Žádáme však veřejnost o zodpovědné chování a ohleduplný přístup, který výrazně přispěje ke zvládnutí situace, jenž bude v následujících dnech trvat.