Ve Skalné se konala Pouť ke svatému Janu Křtiteli

Ve Skalné se konala Pouť ke svatému Janu Křtiteli. Tu zahájila mše svatá provázena místním farářem Piotrem Libnerem. Po mši svaté se plynule přešlo na kulturní program, který byl velice pestrý a přilákal mnoho návštěvníků.

Více fotografií zde: https://www.zonerama.com/ZiveChebsko/Album/3315738Ve Skalné se konala Pouť ke svatému Janu Křtiteli

Pouť, která se koná každoročně na konci června, byla orientovaná právě k Janu Křtiteli, který je patronem nejen kostela, ale i města. Svatojánské slavnosti jsou krásné a důstojné oslavy patrocinia kostela sv. Jana Křtitele ve Skalné s již více než desetiletým trváním.

Slavnosti je možné spolupořádat především díky dobré spolupráci s městem Skalná, Sdružením Čechů z Banátských Karpat, sborem dobrovolným hasičů, a dalších.

Více fotografií zde: https://www.zonerama.com/ZiveChebsko/Album/3315738Ve Skalné se konala Pouť ke svatému Janu Křtiteli

Slavnostní mše svaté, která se sloužila za Boží požehnání, ochranu pro obyvatele města Skalná a okolí, byla přítomna i starostka města Rita Skalová společně se starostou partnerské obce Neusorg Peterem Königem.

V navazujícím programu vystoupily například Luběnky, ženský pěvecký sbor z Lubů, Old Scholl Band, bluesová kapela z Plzně, Katty Butaki a kapela „Audioband“ – Skalná. Nechyběla ani pohádka pro nejmenší.

K vidění byla také výstava s názvem: „Místa času“, která měla znázornit město očima dětí. K dispozici byla i pokladnička pro příspěvky na opravu kostela. Pouť i tato výstava se konaly v rámci projektu č. 92 „kostel sv. Jana Křtitele – „Místo bez hranic“.

Více fotografií zde: https://www.zonerama.com/ZiveChebsko/Album/3315738Ve Skalné se konala Pouť ke svatému Janu Křtiteli