V prvním čtvrtletí roku 2016 lidé nejčastěji stonali s nemocemi dýchací soustavy

Od ledna do března roku 2016 evidovala Česká správa sociálního zabezpečení (ČSSZ) celkem 450 715 případů ukončených dočasných pracovních neschopností, což je o 41 351 případů méně, než ve stejném období roku 2015. Stejně jako loni lidé nejčastěji stonali s nemocemi dýchacích cest, toto onemocnění bylo příčinou neschopenky pojištěnců ve 189 461 případech, z toho ve 150 703 případech lékaři diagnostikovali akutní infekci dýchacích cest.

IMG_6256 malá na web

Jestliže průměrná délka léčby byla v prvním čtvrtletí roku 2016 zhruba 40 dnů, pak byli lidé s respiračními nemocemi „doma“ relativně krátkou dobu – např. s chřipkou zhruba 13 dnů, s infekcemi dýchacích cest kolem 14 dnů. S nemocemi pohybové soustavy, které byly druhou nejčastější příčinou dočasné pracovní neschopnosti (DPN), přesně v 78 434 případech, lidé stonali mnohem déle – průměrně 68 dnů. Největší počet ukončených DPN (52 688) v této skupině onemocnění tvořily nemoci páteře, průměrná délka jejich trvání byla 64 dnů.

Naopak k nemocem s časově náročnou léčbou dlouhodobě patří onkologická onemocnění (zhruba 184 dnů), tuberkulóza (kolem 164 dnů) nebo cévní onemocnění mozku (169 dnů).

Souhrn číselných údajů o tom, které diagnózy zapříčinily nejvíce dočasných pracovních neschopností, a jak dlouho léčba průměrně trvala, je uveden v přehledné tabulce na následující straně tiskové zprávy.

Tabulka: Dočasná pracovní neschopnost podle skupin diagnóz a pohlaví k 31. 3. 2016

Diagnóza Ukončené případy DPN Délka trvání 1 DPN
Počet Z toho Průměr Z toho
muži ženy muži ženy
Tuberkulóza 27 23 4 163,63 176,48 89,75
Zhoubné novotvary 3 188 1 557 1 631 183,71 172,81 194,11
Nemoci duševní 10 507 3 821 6 686 90,95 88,23 92,51
Nemoci nervové soustavy 6 049 2 559 3 490 85,12 85,69 84,70
Nemoci oběhové soustavy 24 125 12 892 11 233 47,67 55,25 38,97
– hypertenze 3 709 2 161 1 548 57,63 59,24 55,38
– ischemická choroba srdeční 1 581 1 295 286 132,86 136,59 116,01
– cévní nemoci mozku 726 499 227 169,28 170,97 165,57
– jiné nemoci oběhové soustavy 18 109 8 937 9 172 33,32 36,04 30,67
Nemoci dýchací soustavy 189 461 87 536 101 925 14,97 14,72 15,18
– akutní infekce dýchacích cest 150 703 68 163 82 540 14,03 13,61 14,38
– chřipka 28 783 14 444 14 339 12,89 12,41 13,38
– chron. nemoci dolních dýchacích cest 2 510 1 164 1 346 52,14 55,71 49,05
– jiné nemoci dýchacích cest 7 465 3 765 3 700 29,35 31,07 27,60
Nemoci trávicí soustavy 27 831 15 110 12 721 31,86 32,31 31,32
Nemoci kůže 6 020 3 412 2 608 34,90 34,05 36,01
Nemoci pohybové soustavy 78 434 41 206 37 228 67,61 63,45 72,21
– nemoci páteře 52 688 27 303 25 385 63,88 60,19 67,84
– jiné nemoci pohybové soustavy 25 746 13 903 11 843 75,24 69,85 81,57
Nemoci moč. a pohl. soustavy 17 101 3 790 13 311 34,20 37,93 33,14
Těhotenství, porod, šestinedělí 9 250 9 250 105,63 105,63
Úrazy, otravy 43 759 28 436 15 323 55,27 55,38 55,06
Nemoci ostatní 34 963 14 045 20 918 40,16 31,52 45,96
Celkem 450 715 214 387 236 328 39,56 38,30 40,70

Zdroj: ČSSZ