V Chebu se soutěžilo ve čtení a psaní Braillova písma

Chebské středisko TyfloCentra K. Vary, o.p.s. společně s oblastní odbočkou SONS v Chebu připravilo „Regionální soutěž ve čtení a psaní Braillova písma“. Soutěže se zúčastnili lidé nejen z Karlovarského kraje, ale i z Chomutovska.

„Smyslem soutěže není jen dosáhnout co nejlepších výsledků při čtení a psaní Braillova písma, ale hlavně jeho propagace. Jak mezi zrakově postiženými, tak i mezi zdravou veřejností,“ vysvětlil organizátor Emil Miklóš. „Znalost bodového písma včetně notopisu umožňuje zrakově postiženým absolvovat nejen základní vzdělání, ale i možnost středoškolského nebo vysokoškolského studia včetně jejich pracovního uplatnění. Neméně důležitá je i schopnost zrakově handicapovaných osob psát na klávesnici PC, která jim tak usnadňuje písemnou komunikaci s veřejností, ale i snadnější dostupnost informací včetně práce s internetem,“ doplnil organizátor.

Soutěž probíhala v těchto disciplínách:

  1. a) ve čtení Braillova písma,
  2. b) v psaní na mechanickém braillském psacím stroji (Pichtův),
  3. c) v psaní na tabulce,
  4. d) v psaní na počítačové klávesnici,

Rozdělení soutěžících:

  1. a) Zrakově postižení, kteří prošli výukou Braillova písma na 1. stupni základní školy,
  2. b) později osleplí.

Každá čtecí kategorie se hodnotila zvlášť, soutěžící bude četli neznámý text po dobu tří minut.

Ostatní disciplíny jsou již společné a to jak pro nevidomé od dětství, tak i pro později osleplé.

Při soutěži v psaní Braillova písma i v psaní na klávesnici PC se  soutěžícím diktoval rovněž neznámý text po dobu tří minut.

Zájemci nemuseli soutěžit ve všech disciplínách najednou, zvolit si mohli takovou disciplínu, která jim více vyhovuje.