Pravoslavní křesťané dnes slaví vánoční svátky

Pravoslavná církev dnes slaví vánoční svátky Narození Ježíše Krista podle tzv. „starého kalendáře“. Řada pravoslavných církví dodnes užívá pro bohoslužebný život juliánský kalendář, který zavedl v roce 46. př. n. l. Julius Caesar. Tento kalendář má oproti gregoriánskému 13denní posun. Analogicky tedy právě na dnešní den připadá 24. prosinec. Sami pravoslavní tento kalendář nazývají  „starý“, neboť byl v minulosti rozšířen a užíván v celém křesťanském světě – římskokatolická církev juliánský kalendář v 16. století nahradila gregoriánským.AAAAP1140199 malá na web

Samotná oslava svátků v pravoslavné církvi se podobá oslavám Narození Ježíše Krista v západní církvi. Narození připadá na 25. prosince / 7. ledna. – Vzhledem k tomu, že nový den podle staré (ještě starozákonní biblické) tradice začíná východem první hvězdy, i bohoslužebná oslava svátku Narození začíná již večerem.  Večer 6. ledna se tak slouží celonoční bdění (bohoslužba sestávající z večerní a jitřní bohoslužby), druhý den ráno následuje svatá liturgie (analogie západní mše). Obě bohoslužby jsou plné vánočních písní, které oslavují narození Mesiáše.

Pravoslavným věřícím dnes zároveň končí 40denní tzv. „filipovský“ půst (začíná v den svátku apoštola Filipa), který svátku předchází. Součástí postu je mimo odříkání pokrmů také konání skutků milosrdenství a zvýšené modlitební úsilí. O postu si pravoslavní odříkají maso, mléko, máslo, sýr i vejce. Během vánočního postu je povoleno jíst ryby, které jsou zároveň mnohdy ještě i tradičním štědrovečerním pokrmem. Specifické tradiční vánoční pokrmy a zvyky se přitom u pravoslavných věřících liší podle země jejich původu a národních zvyklostí. Na štědrovečerní večeři se tak u pravoslavných můžeme setkat s rybou, oblíbené jsou tzv. vareniky (plněné těstové taštičky), kuba s houbami či kuťa (sladká kaše s ořechy a sušeným ovocem). Ukrajinským zvykem je štědrovečerní tabule o 12 postních chodech. Ve většině pravoslavných zemí je zvykem zdobit vánoční stromeček, v Řecku vánočními světly zdobí lodě v přístavu, ale i makety lodí postavené na náměstích vedle vánočních stromků.

Atmosféru pravoslavných Vánoc „naživo“ můžete zažít na některé z bohoslužeb v chrámu sv. Olgy ve Františkových Lázních – dnes, 6. 1., v 17:30 či zítra, 7. 1., v 10:00. V sobotu 9. 1. v 19:00 jste pak srdečně zváni na vánoční koncert chrámového komorního sboru.

otec Vít Metoděj Kout

duchovní správce pravoslavného chrámu sv. Olgy ve Františkových Lázních

foto: pravoslavné Vánoce – svátek Narození Ježíše Krista v chrámu svaté Olgy ve Františkových Lázních