Finanční úřad podle Karlovarského kraje blokuje vrácení desítek milionů korun na DPH krajským společnostem. A to se představitelům kraje nelíbí.

Finanční úřad odmítá vrátit Údržbě silnic Karlovarského kraje desítky milionů korun odvedené na dani z přidané hodnoty. Jde už celkem o 28 milionů na DPH za práce, jež Údržba silnic Karlovarského kraje provedla na silnicích II. a III. třídy v rámci závazku veřejné služby, kterou si od ní od loňského října objednává její zakladatel a jediný akcionář – Karlovarský kraj. Finanční problém se zvětšuje, chybějící vratka roste každý měsíc o 3,1 milionu korun. Na podobný problém narazila i Karlovarská krajská nemocnice, která se u finančního úřadu už půl roku dožaduje vrácení DPH ve výši 6 milionů korun.logo-karl.-kraj

Kraj poskytuje Údržbě silnic Karlovarského kraje v rámci veřejné služby takzvanou vyrovnávací platbu jako kompenzaci ztráty, která vzniká při zakázkách na opravách cest. Finanční úřad vloni v říjnu překvapivě v rozporu s dříve vydaným Rozhodnutím Evropské komise sdělil, že závazek veřejné služby je ekonomickou činností krajské firmy a s tím je údajně spojena i povinnost daň přiznat. Vedení Karlovarského kraje s takovou interpretací zásadně nesouhlasí. „Chápu, že se ministerstvu financí nedaří vybírat daně. Ale nemocnice a veřejná služba by neměly být těmi, kdo budou výpadek nahrazovat,“ uvedl náměstek hejtmana Jakub Pánik, kterému vadí, že finanční úřad vrácení DPH blokuje a přitom celou vážnou záležitost neřeší a nekomunikuje. „Jde o významné finanční částky, s nimiž se počítá ve zdravotní péči a při údržbě silnic,“ doplnil Pánik.

Na jeho popud se proto hejtman Karlovarského kraje Martin Havel v březnu letošního roku obrátil na ministra financí s žádostí o pomoc při řešení problému. Ministr však na žádost nereagoval a neodpověděl ani na urgenci z června. „Právní názor finančního úřadu není správný. Je v příkrém rozporu s Rozhodnutím Evropské komise, podle kterého by vyrovnávací platba měla pokrývat čisté náklady a přiměřený zisk. Nechápu, proč v otázce uplatnění DPH finanční úřad přistupuje k veřejné službě při údržbě silnic naprosto jinak než k veřejné službě například v osobní dopravě. Obojí je založeno na stejném principu,“ argumentuje Pánik.

Místopředseda představenstva Údržby silnic Karlovarského kraje Michal Riško upozornil, že zakázka od Karlovarského kraje tvoří stěžejní část tržeb a že vratka DPH v řádu mnoha milionů korun hraje v hospodaření firmy významnou roli. Pokud by finanční úřad vratku neposlal, musela by Údržba silnic Karlovarského kraje požádat svého zakladatele o ukončení závazku veřejné služby. „Nelze totiž hnát společnost do ztráty. Musíme se chovat jako řádní hospodáři,“ uvedl Riško.

Konečné rozhodnutí finančního úřadu či ministerstva financí bude pravděpodobně precedentem pro další krajské firmy v republice. Karlovarský kraj byl vloni první v zemi, který závazek veřejné služby v oblasti údržby silnic schválil.

Podobnou záležitost řeší s finančním úřadem i Karlovarská krajská nemocnice. Na doporučení auditorů vypracovala dodatečné přiznání k DPH za roky 2012 a 2013 a oprávněnou vratku daně vyčíslila na 6,4 milionu korun. V lednu 2015 podala dodatečné daňové přiznání, ale finanční úřad ani po několika jednáních dosud nerozhodl, jestli nárok Karlovarské krajské nemocnice uzná. „Od podání přiznání uplynulo šest měsíců. Zadržování vratky DPH je pro nemocnici zásadní zátěž. Přitom víme, že například finanční úřady v Praze, Pardubicích nebo Kolíně postupují v těchto případech k nemocnicím zcela jinak – vstřícně a bez průtahů. Finanční úřady napříč republikou by snad měly mít v otázce DPH jednotný přístup,“ dodal náměstek hejtmana Jakub Pánik.