Je nejvyšší čas zaplatit daň z nemovitosti

Daňová povinnost platí pro ty, kteří vlastní nějakou nemovitost nebo pozemek. Daň z nemovitostí se skládá ze dvou částí, a to z daně ze staveb a daně z nemovitosti. Lhůta splatnosti je k 1. červnu 2015.OLYMPUS DIGITAL CAMERA

Noví majitelé staveb a pozemků nebo ti, kteří zásadně změnili parametry stávající nemovitosti, podávali přiznání k dani z nemovitosti do konce ledna.  Poté jim bude každý rok doručená složenka z finančního úřadu s vyměřenou částkou, výší daně.

Všichni ostatní musejí mít daň zaplacenou k 1. červnu 2015. To znamená, že k tomuto datu musí být částka na účtu finančního úřadu. Výše částky se může zvětšit nebo zmenšit, děje se to proto, že obec může změnit koeficient, kterým se vypočítává částka

Daň je splatná v jedné nebo ve dvou splátkách. Nad pět tisíc korun lze částku rozdělit do dvou stejných částí (s výjimkou poplatníků provozujících zemědělskou výrobu a chov ryb). První polovina je splatná k 1. červnu 2015 a druhá k 1. prosinci 2015. Do pěti tisíc včetně je splátka jedna.

Způsob platby daně z nemovitosti jsou: složenkou, lze zaplatit na kterékoliv poště, příkazem z banky nebo platba přímo na pokladně svého finančního úřadu. Variabilním symbolem je rodné číslo u nepodnikajících osob a DIČ v případě společností. Číslo účtu je pro Karlovarský kraj – finanční úřad 7755–77629341/0710