Nejmodernější dopravní hřiště v kraji se otevře v dubnu

Už v dubnu začne dětem sloužit nové dopravní hřiště v Chebu, je nejmodernější v celém Karlovarském kraji. Dopolední provoz bude určený školám, odpolední veřejnosti.

Moderní dětské dopravní hřiště vyrostlo na nevyužitém pozemku v sousedství tenisového areálu v Břehnické ulici.

„Bude sloužit k výchově BESIP žáků chebských mateřských a základních škol. Využívat ho budou i školy přilehlých obcí,“ sdělila mluvčí chebského městského úřadu Simona Liptáková.

Na jeho vybudování se městu podařilo získat dotaci z Regionálního operačního programu Severozápad. Dotace pokryje 85 procent nákladů, které mají být přibližně 12,5 milionu korun.

Provoz dopravního hřiště bude zabezpečovat nedaleký Dům dětí a mládeže Sova, který dosud prováděl dopravní výchovu na veřejné komunikaci před svou budovou v Goethově ulici. Otevření hřiště je plánováno na měsíc bezpečnosti, tedy na duben.

„Dopravní výchova je povinnou součástí výuky na základních školách. Navíc došlo k jejímu rozšíření a musí být prováděna nejen na 1. stupni základních škol, ale i na 2. stupni,“ dodal místostarosta Hojda. „Počítáme s tím, že hřiště budou využívat i školky a že odpoledne bude veřejně přístupné rodičům s dětmi, které se naučí řešit všechny situace silničního provozu. Vedle různých křižovatek tam bude i kruhový objezd nebo železniční přejezd.“

Součástí nového areálu bude rovněž budova s učebnou a potřebným zázemím.