Tajemník. Zůstane, nebo bude muset odejít?  

Odvolat. Tak rozhodli den před Štědrým dnem mariánskolázeňští radní o tajemníkovi Městského úřadu Mariánské Lázně Miroslavu Jašíčkovi. Jak se zdá, radní možná nebudou ti, kteří řekli poslední slovo. Tajemníkův právní zástupce totiž vyzval radní a zastupitele města, aby jeho odvolání vzali zpět – bylo by podle něj nezákonné.

Kázeňské řízení s tajemníkem souviselo s bývalým vedoucím stavebního úřadu (z jeho kanceláře si na začátku loňského května odnesla policie počítač a dokumenty týkající se některých územních řízení). V souvislosti s touto kauzou vyšlo na povrch, že vedoucí neměl od ledna do března minulého roku dodržovat svou pracovní dobu.

Starosta Mariánských Lázní Vojtěch Franta už jednou tuto informaci potvrdil a konstatoval, že by za to měl nést odpovědnost nadřízený vedoucího, což je v tomto případě tajemník. Radní se proto 23. prosince shodli, že tajemník své povinnosti porušil. Škodu za neoprávněně vyplacený plat pro vedoucího vyčíslili na částku 50 tisíc korun.

Tajemník se svým odvoláním patrně nesouhlasí, jeho právní zástupce už oslovil zastupitele. V dopise, který je adresován starostovi Vojtěchu Frantovi, mariánskolázeňským zastupitelům a vedení kraje advokát uvádí, že „žádný zákonný důvod pro jeho (tajemníkovo – pozn. red.) odvolání z funkce není dán. … V případě, že dojde k jeho odvolání, jsem instruován napadnout Váš postup pro nezákonnost soudní cestou bez zbytečného odkladu,“ píše advokát.

Kdo a jak může tajemníka odvolat, nastínil Josef Holek z tiskového oddělení Ministerstva vnitra České republiky: „Podle zákona o obcích tajemníka obecního úřadu jmenuje a odvolává starosta obce se souhlasem ředitele krajského úřadu,“ uvedl. Jak vysvětlil, důvodem pro odvolání může být:

  • pozbytí některého z předpokladů pro vznik pracovního poměru úředníka územního samosprávného celku podle zákona o úřednících
  • porušení závažným způsobem některé ze zákonem stanovených povinností tajemníka obecního úřadu
  • nebo dopuštění se nejméně dvou méně závažných porušení zákonem stanovených povinností tajemníka obecního úřadu v době posledních 6 měsíců ze strany tajemníka obecního úřadu a neukončení vzdělávání vedoucích úředníků ze strany tajemníka obecního úřadu ve lhůtě podle zákona o úřednících.

Žádný právní předpis blíže neupravuje jak procesní stránku souhlasu ředitele krajského úřadu se jmenováním či odvoláním tajemníka obecního úřadu, tak zkoumání či ověřování důvodů vedoucích k odvolání a dokonce neupravuje ani okamžik, kdy má uvedený souhlas být udělen.

Na krajský úřad už žádost o souhlas k odvolání tajemníka Městského úřadu Mariánské Lázně dorazila. „Souhlas zatím udělen nebyl,“ sdělila Jana Pavlíková z oddělení vnějších vztahů a styku s veřejností Krajského úřadu Karlovarského kraje.

Pro odvolání Miroslava Jašíčka hlasovalo šest ze sedmi radních:

Vojtěch Franta Č pirátská strana ano
Petr Třešňák Č. pirátská strana zdržel se
Ondřej Knotek Č. pirátská strana ano
Miroslav Míka ČSSD ano
Martin Hurajčík ANO 2011 ano
Vladimír Kafka ANO 2011 ano
Antonín Šimánek Volby 94 – 2014 ano

Františka Hartmann 
frantiska@zivechebsko.cz