Tříkrálová sbírka začala

Tříkrálová sbírka začala i na Chebsku. Účastníci průvodu vytvořili Chebský živý betlém. Z regionálního výtěžku zůstane na Chebsku 65 procent částky. Ta se pak rozdělí třem organizacím.  

Tříkrálová sbírka byla slavnostně zahájená první lednovou neděli, a to průvodem z kostela Sv. Václava  do kostela Zvěstování Páně na Františkánském náměstí.  Tam pak účastníci vytvořili živý betlém. 

Koledníky je možné v ulicích potkat celý týden, hlavním koledovacím dnem bude ale až sobota 10. ledna. 

Letošní rozdělení regionálního podílu (65% z celku):
– Hospic Sv. Jiří  (40%) 
– Farní charita Cheb (30%) 
– Diecézní charita Plzeň – Cheb (30%)