Tématem přednášky bude Československé funkcionalistické sklo

Galerie výtvarného umění v Chebu zve na přednášku dr. Jana Mergla (UPM Praha) „Československé funkcionalistické sklo“ z cyklu Dějiny skla. Akce se uskuteční ve středu 3. dubna v 17 hodin. Funkcionalismus, který ve 30. letech určoval podobu české architektury, se odrazil i v dalších oblastech hmotné kultury včetně skla, zejména stolního a nápojového. Zásadní podíl na jeho designu měli Ladislav Sutnar a Ludvika Smrčková. I jejich zásluhou si československé sklo udrželo mezinárodní renomé. Vstupné na přednášku: 70 Kč / členové klubu zdarma.

Foto: Archiv GAVU