1. duben je Mezinárodním dnem ptáků

Dnes, 1. dubna, si připomínáme Mezinárodní den ptáků, jehož cílem je obrátit pozornost k nebezpečím, ohrožujícím ptáky na celém světě a pomoci tak jejich ochraně a ochraně jejich stanovišť. Slaví se již od roku 1906 ve výroční den podepsání mezinárodní Konvence o ochraně užitečného ptactva. V Českých zemích má však tradici ještě delší. Založil ji slovenský přírodovědec Oto Herrmann (1835 – 1914) jako akci pro školy v tehdejším Rakousko-Uhersku.

Ilustrační foto Pixabay

V České republice je k vyhodnocení stavu ptačích populací používán tzv. indikátor běžných druhů ptáků, který ukazuje, zda se daří zvrátit pokles početnosti ptačích populací v ČR. Jeho aktuální vyhodnocení (na datech z roku 2018) dokládá, že početnost populací běžných druhů ptáků v ČR od roku 1982 dlouhodobě stagnuje, přičemž v roce 2018 byla o 0,4 % vyšší než v roce 1982. Početnost populací lesních druhů ptáků dlouhodobě klesala s postupným obratem trendu v posledních letech, její hodnota byla v roce 2018 o 9,9 % nižší než v roce 1982. Početnost populací ptáků zemědělské krajiny se od roku 1982 snížila o 33,5 %, přičemž pomalejší trend poklesu v posledních letech je způsoben spíše vyčerpáním řady populací než reálným zlepšením situace.

Ilustrační foto Pixabay

Na základě hodnocení populačních trendů běžných druhů ptáků je zřejmé, že zásadní problém přetrvává zejména u ptáků zemědělské krajiny. Dosud aplikovaná ochranářská opatření v zemědělské krajině (agroenvironmentálně­klimatická opatření v rámci zemědělských dotací, obecná ochrana přírody a ptactva) zřejmě přispívají ke zpomalení negativního trendu propadu početnosti ptáků české zemědělské krajiny, ale nevedou k jeho zastavení.

CENIA