Novele zákona o myslivosti: Zákaz vstupu do lesa nebude!

Český svaz ochránců přírody přivítal rozhodnutí ministra zemědělství Marka Výborného vypustit v chystané novele zákona o myslivosti změny týkající se schvalování mysliveckých obor a režimu v nich.

Ilustrační foto Pixabay

Na to, že přijetí těchto změn by de facto mělo za následky znepřístupnění krajiny a došlo by tak k omezení ústavního práva občanů na svobodu pohybu, upozornil Český svaz ochránců přírody již v polovině minulého roku. Následně se zvedla vlna odporu vůči tomuto ustanovení nejen od ochránců přírody ale i od turistů a dokonce i některých myslivců. O podmínkách zpřístupnění obor tak budou rozhodovat i nadále nikoliv jejich vlastníci, jak původně chtělo MZe, ale orgány státní správy. Ustanovení ve stavebním zákoně, které významně zjednodušilo výstavbu oplocení obor tím, že je přeřadilo do kategorie drobných staveb (které nemusí úřady povolovat), bohužel zůstává.

ČSOP