Chebští senioři si na kurzech osvojí základy sebeobrany sebeobrany

Městská policie Cheb zahájila ve spolupráci se spolkem Generace KK kurzy sebeobrany pro seniory. Tyto kurzy navazují na preventivní besedy strážníků městské policie na téma osobní bezpečí.

Foto: MP Cheb

Chebští senioři si osvojí základy sebeobrany nejen v její  klasické podobě, ale i s využitím prostředků dostupných právě starším občanům, s respektem a pochopením vůči všem silným i slabým stránkám, jež zralý věk provázejí. V modelových situacích se naučí jak zvládat  krizové situace, jak nepodléhat strachu, jak odolat nátlaku či jak odhalit podvodníky a možné agresory a následně eliminovat hrozby.

Městská policie Cheb děkuje všem občanům a návštěvníkům našeho města, kteří se chovají slušně a ohleduplně.

Bc. Pavel Janošťák, MBA, ředitel Městské policie Cheb