Kraj nově podpoří lékaře ve věku nad 65 let

Karlovarský kraj rozšiřuje balíček motivačních programů pro lékaře a zdravotnický personál. V rámci nového dotačního titulu dosáhnou na příspěvek 50 000 korun za rok lékaři primární péče ve věku nad 65 let. Účelem podpory je motivovat lékaře, aby i nadále provozovali své praxe, zároveň je chce vedení kraje ocenit za to, že se stále starají o pacienty, čímž výrazně napomáhají poskytování zdravotních služeb občanům kraje.

Ilustrační foto Pixabay

„Nápad finančně podpořit lékaře nad 65 let vzešel při jednání se zástupci obcí během Cest krajem, které s kolegy pravidelně absolvujeme. S ohledem na aktuální situaci ve zdravotnictví si plně uvědomujeme význam těchto lékařů, jimž patří obrovské poděkování za jejich nepřetržitou práci. Současně chceme praktiky, pediatry a zubaře motivovat, aby pokud možno ještě odložili svůj odchod do důchodu a pomohli nám překlenout období, než se vrátí mladí stipendisté lékařský fakult zpět do kraje a otevřou si zde své ordinace nebo posílí kapacity zdravotnického personálu,“ uvedl hejtman Karlovarského kraje Petr Kulhánek s tím, že kraj na tyto účely vyčlenil částku 3,5 milionu korun ročně.

Příspěvek je určen lékařům, kteří ke dni podání žádosti dosáhli věku minimálně 65 let a poskytují zdravotní služby na území Karlovarského kraje. Současně musejí ordinovat alespoň 20 hodin týdně a mít minimálně 800 registrovaných pojištěnců. O podporu mohou lékaři žádat od 2. 1. 2024 až do vyčerpání alokace pro příslušný kalendářní rok, a to maximálně jednou ročně. „Předpokládáme, že program poběží do roku 2028, poté by mělo dojít ke stabilizaci zdravotní péče v kraji,“ doplnil hejtman Petr Kulhánek

Pro bližší informace kontaktujte pracovníky z odboru zdravotnictví Krajského úřadu Karlovarského kraje.

Zdroj: KÚKK