Valdštejnské slavností si návštěvníci užijí na náměstí, v Krajince, na hradě i v muzeu

S končícími prázdninami přicházejí jako již tradičně chebské Valdštejnské slavnosti. Pro diváky jsou v rámci slavností připravené dva dny plné zábavy. Akce se uskuteční v pátek 25. srpna a v sobotu 26. srpna. Slavnosti mají v Chebu dlouhou historii. Pobyt vévody a jeho vražda v Chebu byly s oblibou připomínány již začátkem minulého století.

Novodobé chebské Valdštejnské slavnosti se těší přízni jak obyvatel Chebu, tak i turistů z ČR i ze zahraničí. V programu slavností, který je skutečně bohatý, si najde každý to své. A to ať už se jedná o rekonstrukce momentů z Valdštejnova pobytu v Chebu, slavnostní průvody, historický jarmark na náměstí nebo další kulturní akce. Program zde

Pátek 25. srpna

nám. Krále Jiřího z Poděbrad

14.00–20.00  Dobový jarmark

17.00 – Vítáme vévodu

Chůdadlo, Milités, Sdružení Bohém, ZDCH, Equet

18.00 – Příjezd Albrechta z Valdštejna a jeho družiny

Oficiální zahájení Valdštejnských slavností se starostou města, pozvanými hosty a občany Chebu.

19.30 – Claymore – gaelic-rock

21.30 – The Cube – ohňová show

Sobota 26. srpna

9.30 – Hraná prohlídka města (začátek prohlídky bude upřesněn)

Náměstí Krále Jiřího

10.00–18.00  Dobový jarmark

10.00–18.00 Středověká vesnička – uměleckořemeslné vystoupení                  

15.00–19.00 Bavíme se na vévodovu počest

Milités, Sdružení Bohém, ZDCH, Equet, Arvena, ZUŠ Cheb, výcvik vojenských koní, přehlídka Valdštejnovy armády

20.00 – Rozloučení s vévodou

Slavnostní povyšovací ceremonie – nástup všech jednotek, slavnostní povýšení vojáků a důstojníků, přísaha věrnosti generálů

Průvod z náměstí do Krajinky

Muzeum Cheb

11.00–17.00 – dílny pro děti – Vévodova kancelář, Hudební dílna

14.00 – Disputace nad kronikou města

Františkánský kostel

10.00 – Koncert klasické hudby

Krajinka

10.00–18.00 Třicetiletá válka

Dobové vojenské ležení rozbijí v hradním areálu otrlí žoldnéři vévody Frýdlantského.

10.00 – Rytířský turnaj

14.00 – Rytířský turnaj

cca 21.00 – Večerní bitva s projekcí a pyrotechnickou show

Hrad Cheb

Komentované prohlídky na téma Třicetileté války – v režimu vstupného, časy budou upřesněny