Tématem přednášky bude znovuosidlování v bývalých sudetských územích v letech 1945 – 1952

Tématem přednášky, která se uskuteční ve františkolázeňské knihovně  bude znovuosidlování a nové struktury v bývalých sudetských územích v letech 1945 – 1952.Akce s názvem Pojd‘ s námi budovat pohraničí se uskuteční ve čtvrtek 29. června od 18.30 hodin. Přednášejícím bude Dr. Andreas Wiedemann.

Přednáška se skuteční v rámci Týdnů přátelství 2023. Freundschaftswochen 2023. Vstup zdarma

Ilustrační foto

Andreas Wiedemann se nezabývá vyhnáním, ale dobou po něm, a to co nejobjektivněji a snaží se
své analýzy podávat s co nejmenším množstvím emocí. „Co se stalo, když Němci odešli. To mě
zajímalo.“ Touto kapitolou českých dějin se zabýval ve své doktorské práci, která vyšla v roce 2007
pod názvem Pojďte s námi budovat pohraničí! Osídlení a nové struktury v bývalých sudetských
územích v letech 1945-1952″. Kniha vyšla také v češtině.
Název jeho přednášky a knihy „Pojďte s námi budovat pohraničí“ pochází z komunistického
propagandistického plakátu. Tato výzva „Pojďte s námi budovat pohraničí“ ho jako historika
inspirovala k tomu, aby se jí zabýval.

Andreas Wiedemann vystudoval moderní a soudobé dějiny, východoevropské dějiny a mediální studia na Univerzitě Heinricha Heineho v Düsseldorfu a žije v Praze. Jeho disertační práce “ Pojď s námi budovat pohraničí“ o znovuosídlování bývalých sudetských území vyšla v roce 2007 a v českém překladu v roce 2016. Wiedemann byl jeden rok redaktorem německojazyčné zahraniční redakce Českého rozhlasu. Od roku 2007 je tiskovým mluvčím rakouského velvyslanectví v Praze. V roce 2016 obdržel „Cenu Johnnyho Kleina za německo-české porozumění. Druhé místo v hlavní kategorii.