Čeští a němečtí policisté se zaměřili na nákladní a autobusovou dopravu

Čeští a němečtí policisté se zaměřili při dopravní akci na nákladní a autobusovou dopravu. Společně zkontrolovali téměř 20 vozidel. Nejčastěji zjištěným přestupkem, celkem v 9 případech, byl nevyhovující technický stav vozidel. Ve třech případech bylo zjištěno překročení hmotnosti vozidla.

Foto: Policie ČR

„Ve středu 21. června letošního roku proběhla na území Karlovarského kraje společná dopravní akce s německými kolegy a Centrem služeb pro silniční dopravu, která byla zaměřena především na nákladní a autobusovou dopravu,“ uvedl policejní mluvčí Jan Bílek. „Akce byla zaměřena na kontrolu vozidel, v rámci které si policisté zúčastněných stran předávali novinky a zkušenosti v dané problematice,“ sdělil.

Foto: Policie ČR

Do dopravní akce bylo nasazeno téměř deset policistů z Krajského ředitelství policie Karlovarského kraje, dva policisté ze Spolkové republiky Německo se speciálním vozidlem Sentinel a dva pracovníci Centra služeb pro silniční dopravu.

„Při této akci se policisté také zaměřili na kontrolu hmotnosti a rozměrů vozidel, upevnění nákladu, na kontrolu technického stavu nebo kontrolu tachografu a paměťových karet a dodržován sociálních předpisů, mezi které patři doby řízení, odpočinku a bezpečnostních přestávek. Dále policisté také kontrolovali, zda řidiči neřídí pod vlivem alkoholu či návykových látek,“ doplnil mluvčí.

Foto: Policie ČR