Evropský den proti vloupání: Policisté upozornili na zabezpečení objektů před dovolenými

Léto je již v plném proudu a před námi jsou letní prázdniny – čas odpočinku a dovolených, na který se těší každý z nás. V tomto období odjíždíme pryč ze svých domovů na několik dní, a proto bychom chtěli v rámci Evropského dne proti vloupání, který je v povědomí již pátým rokem, připomenout pár informací a rad k zabezpečení našeho obydlí.

Foto: Policie ČR

Ministerstvo vnitra ČR, ve spolupráci s Policií ČR, nechalo za účelem kampaně zpracovat 4 nové na sebe navazující videospoty. První z nich se věnuje obecně kvalitnímu zabezpečení domácnosti. Druhý videospot doporučuje, jak vhodně ochránit domov před odjezdem na dovolenou. Na něj navazuje třetí spot s tématem, jak vzbudit dojem obydlené domácnosti, když nejste doma. Poslední z nich je zaměřený na skutečnost, kdy přeci jen došlo k vloupání do domácnosti a jaká základní pravidla v takovém případě dodržovat.

Foto: Policie ČR

Výše uvedené materiály budou postupně zveřejňovány na Twitteru MV ČR (@vnitro) a po jejich zveřejnění budou rovněž k dispozici na www.stopvloupani.cz a www.prevencekriminality.cz.

„Policisté se dnes a denně setkávají s následky vloupání do různých typů objektů a vnímáme, že pro oběti jsou mnohdy závažnější emocionální dopady těchto skutků, než majetková újma. Dlouhodobě se v rámci preventivních aktivit snažíme vštěpovat veřejnosti jednoduché zásady, jak případného pachatele od vloupání odradit. Základní postupy jsou totiž velmi jednoduché. Například zamknout dveře nebo zavřít ventilačku před odchodem z domova vůbec nic nestojí a může mnohému zabránit“, apeluje na důležitost základního zabezpečení zamykáním plk. Mgr. Zuzana Pidrmanová, vedoucí odboru prevence Policejního prezidia ČR.

Foto: Policie ČR

„Po klidnějších (z pohledu kriminality) covidových letech opět zažíváme nárůst kriminality, kdy největší podíl na celkové kriminalitě má již tradičně kriminalita majetková. Počet vloupání do bytů a rodinných domů se ve srovnání s rokem 2021 zvýšil o více než 10 %.  Tato kampaň upozorňuje na skutečnost, že lidé mají k dispozici možnosti, jak své domovy a majetek zabezpečit a že to nemusí být vůbec drahé. Vyzdvihujeme tak čtyři osvědčená a efektivní opatření a zároveň lidem doporučujeme, jak se chovat bezpečně, jaká zvláštní opatření učinit před odjezdem na dovolenou, ale také to, jak reagovat v případě, že se přeci jen stanou obětí vloupání“, říká JUDr. Michal Barbořík, ředitel odboru prevence kriminality Ministerstva vnitra.

Foto: Policie ČR

V rámci této kampaně proběhla dne 21. 6. 2023 preventivní akce. Policejní preventistky z Krajského ředitelství policie Karlovarského kraje zavítaly do obchodního domu v Sokolově, kde si pro návštěvníky připravily preventivní stánek. Návštěvníkům zde poskytly důležité informace a rady týkající se zabezpečení jejich majetku nejen před odjezdem na dovolenou. Informovaly je o aktuálních trendech v oblasti vloupání do obydlí a také připomněly celorepublikový projekt „Zabezpečte se, chraňte majetek sobě i svým sousedům“. Prohlédnout a vyzkoušet si zde návštěvníci mohli i vzory mechanických zábranných prostředků včetně zabezpečovacích prvků. Další obdobná preventivní akce proběhne dne 23. 6. 2023 v obchodním domě v Karlových Varech.

Foto: Policie ČR

I když už jsou majitelé chat i rekreanti dávno ve svých chatách a prázdninových domech zabydleni, proběhly dne 15. června 2023 dvě preventivní akce, při kterých policisté v Karlovarském kraji kontrolovali chatové oblasti ohledně jejich zabezpečení. Majitelé zkontrolovaných objektů tak mohli najít o provedené kontrole lísteček, který mimo jiné obsahuje i cenné preventivní rady. Obdobné kontroly chatových oblastí budou i nadále pokračovat po celém Karlovarském kraji.

Foto: Policie ČR

I v letošním roce opětovně připomínáme pár základních pravidel, které je třeba mít na paměti kdykoliv odcházíte nebo odjíždíte z domova:

  • Neupozorňujte nikdy na svou nepřítomnost na sociálních sítích a nechlubte se ve svém okolí odjezdem z domova.
  • Chraňte své cennosti a pocit osobního bezpečí. Nenechte si vloupáním pachatele narušit integritu Vašeho domova a soukromí.
  • Nastavte si kontrolu nad svým domovem se sousedy, kteří Vám na něj dohlédnou, pravidelně vybírají poštovní schránku a zalévají květiny.
  • Zabezpečení a dohled velmi pomáhají. Ale nejdůležitější jsou opatření, která vás nic nestojí. Nezapomínejte uzamknout všechny vstupy, zavírejte okna, klíče nenechávejte volně dostupné. Nevěřili byste, kolik lidí takto zlodějům i v dnešní době stále ještě svou nedbalostí napomáhá.
  • Pokud po návratu domů zjistíte, že se k Vám někdo vloupal, nikdy nevstupujte sami dovnitř. Pachatel může být ještě na místě a Vy můžete znehodnotit případné stopy. Neprodleně proto volejte linku tísňového volání 158.

Více informací k zabezpečení objektů jsou pro všechny zájemce dostupné na webových stránkách www.stopvloupani.cz. Dále rovněž na webových stránkách projektu „Zabezpečte se“ (www.policie.cz/zabezpectese), kde budete moci hledat potřebné informace a rady v nejbližších dnech. K dispozici je rovněž nový Katalog doporučených výrobků k účinné ochraně osob a majetku v rezidenčních a komerčních objektech všech kategorií, vypracovaný Cechem mechanických zámkových systémů ČR ve spolupráci s OPK MV ČR a PČR, viz https://cmzs.cz/cs/katalog-vyrobku.

kpt. Bc. Zuzana Churaňová