Hasiči upozorňují na manipulační plochu u Jesenice, kde by řidiči neměli parkovat

Odbor komunálního hospodářství chebské radnice byl před nedávnem osloven Hasičským záchranným sborem a upozorněn na problémy s přístupem k vodní nádrži Jesenice v sousedství bývalého areálu Ronak. Hasiči mají v tomto místě vytvořený zpevněný sjezd k vodní nádrži, který slouží k provádění záchranných prací na vodní nádrži a zároveň je určen i pro přístup další techniky hasičů v případě jiné mimořádné události.

Foto: Město Cheb

Na základě těchto skutečností provedli zástupci odboru komunálního hospodářství, Policie ČR a Hasičského záchranného sboru místní šetření, jehož výsledkem bylo osazení několika kusů cedulí „Manipulační plocha vozidel HZS pro zásah na vodní nádrži“.

Foto: Město Cheb

Žádáme řidiče, aby respektovali tuto informaci a zejména v těchto místech neparkovali svá vozidla. Mohli by tím zkomplikovat, případně i znemožnit zásah hasičů a dalších složek Integrovaného záchranného systému. Zároveň upozorňujeme, že v průběhu letních měsíců bude docházet k namátkovým kontrolám.

Zdroj: Město Cheb