Kam do přírody? Vydejte se na kukačkovou pastvinu u Paliče

Kam do přírody? Vydejte se na kukačkovou pastvinu u Paliče. Procházka se uskuteční v neděli 14. května . Účastníci se vydají za květenou romantického údolí Stebnického potoka a zejména na třetí nejbohatší lokalitu vstavače kukačky (Anacamptis morio) v celé České republice. Dlouho se ochranářům ukrývající lokalita byla objevena díky místním rodákům až před třemi lety. Od té doby prodělala dramatický vývoj. Sraz zájemců je v 10 hodin na vlakové zastávce Lipová u Chebu. Průvodci budou RNDr. Jiří Brabec (Muzeum Cheb) a Mgr. Přemysl Tájek (AOPK ČR, RP Správa CHKO Slavkovský les).

Foto: Archiv muzea Cheb

neděle 14. května 2023 od 10:10 (Palič)

Skvost Chebska – kukačková pastvina u Paliče

Místo: Sraz v 10:10 na vlakové zastávce Lipová u Chebu.

Doprava tam: vlak Cheb (9:59) – Lipová (10:08).

Doprava zpět: vlak Lipová (16:31, 18:31) – Cheb (16:38, 18:38).

Trasa: Lipová, vlaková zastávka – podél Stebnického potoka až na soutok s Hamerským potokem – od soutoku po cyklostezce směr Nový Svět – průsekem elektrického vedení na pastviny pod Paličským vrchem (hlavní cíl) – po pastvinách do Doubravy – Lipová, vlaková zastávka (celkem cca 9–10 km).

Kontakt: J. Brabec, tel.: 734 767 592

Poznámka: Obuv a oblečení do terénu.