Studie ukáže, zda budou mít Ašané možnost využít lékařskou péči v Selbu

Studie proveditelnosti, která by měla odhalit všechna úskalí a nastínit systém, který by umožnil lidem z Ašska ošetření ve struktuře lékařské péče v německém Selbu. To je výsledek dalšího setkání vedení Aše  s německými partnery, které se na toto téma uskutečnilo v pondělí 13. března.

Foto: Milan Vrbata

Se starostou Aše Vítězslavem Kokořem a místostarostou Pavlem Matalou jednala delegace ve složení Ulrich Pötzsch, starosta města Selb, Peter Berek, zemský rada okresu Wunsiedel a Alexander Popp, regionální manažer okresu Wunsiedel.

Vzorem pro tuto přeshraniční spolupráci v oblasti zdravotnictví je ašské radnici projekt Healthacross, který úspěšně funguje v rámci spolupráce měst Gmünd a České Velenice na česko – rakouské hranici. Studií proveditelnosti se zjistí, zda lze projekt Healthacross přenést do podmínek české a německé legislativy. Studii nechá vypracovat německá strana.

Jak bylo na schůzce německými partnery sděleno, téma má být nastíněno také na zasedání bavorské vlády v březnu ve Wunsiedelu.

Milan Vrbata, tiskový mluvčí Městského úřadu v Aši