V muzeu Královská mincovna připravili přednášku s názvem Zaniklý důlní a úpravnický závod Sauersack/Rolava

V muzeu Královská mincovna připravili organizátoři přednášku s názvem Zaniklý důlní a úpravnický závod Sauersack/Rolava. Akce se uskuteční v sobotu 11. února od 18 hodin. Přednášejícím bude Norbert Weber a Petr Hasil.

Foto: Archiv organizátorů

Zaniklý důlní a úpravnický závod Sauersack přitahuje každý rok pozornost mnoha návštěvníků. Mimo jiné zaujal i interdisciplinární tým, jehož dva členové Norbert Weber a Petr Hasil představí dosavadní výsledky. Těmi jsou výsledky geofyzikálních měření, archivního průzkumu a archeologických kampaní zaměřených na odpadové areály po válečných zajatcích.

Dále přiblíží, za jakým účelem je na lokalitě v současné době prováděn archeologický a stavebně-historický průzkum a na jaké výsledky je možné se v budoucnu těšit. Konkrétně se přednášející zaměří na témata jako je montánní historie regionu, každodennost válečných zajatců, ale představí i strojní vybavení rudné úpravny, osudy vybraných zaměstnanců a celou řadu zajímavých technických detailů zaniklého závodu.