V pátek 13. ledna bude Krajské asistenční centrum uzavřeno

V pátek 13. ledna 2023 bude uzavřený provoz Krajského asistenčního centra pomoci Ukrajině v Karlových Varech. Důvodem je termín prvního kola volby prezidenta ČR. Veškeré agendy si žadatelé budou moct vyřídit v dalších dnech, mimo volební termín je provoz KACPU bez omezení.

Foto: HZS Karlovarského kraje

V případě druhého kola volby prezidenta bude v pátek 27. ledna 2023 provoz KACPU opět uzavřený. Stejně tak platí, že v následujících dnech po volbě bude provoz opět spuštěný bez jakéhokoliv omezení.

Režim dočasného nouzového přístřeší pro uprchlíky je v KACPU nadále zachován v nepřetržitém režimu i ve volebních termínech.

Krajské asistenční centrum pomoci Ukrajině je zřízené v budově bývalé základní školy na ulici Nábřeží Jana Palacha 932/20, Karlovy Vary. Provozní doba pro registraci uprchlíků je zachována ve dnech pondělí – středa – pátek (kromě státních svátků) od 8.00 do 15.00 hodin.

HZS Karlovarského kraje