Ohlédnutí: Hospic Sv. Jiří byl součástí zatím nejúspěšnějšího ročníku Adventních koncertů

V lednu 2022 jsme měli možnost si přečíst, že Hospic Sv. Jiří byl součástí zatím nejúspěšnějšího ročníku Adventních koncertů České televize, při kterých byly pokořeny hned dva rekordy. Překonání čtvrtmiliardové hranice vybraných peněz a k tomu nejúspěšnější ročník v historii sbírky. Pro 4 neziskové organizace putovalo poprvé přes osmnáct milionů korun. Za třicet let trvání tak sbírka České televize podpořila více než 253 miliony již 128 neziskových organizací po celé republice.

Foto: Archiv Hospice Sv. Jiří

Krásné čtení, těšili jsme se, že budeme moci zrealizovat všechny naše plány na rozvoj organizace, že díky štědrosti dárců, kteří podpořili náš hospic a také velké díky moderátorům Adventních koncertů, paní Ester Janečkové a panu Janu Potměšilovi a též patronovi koncertu panu Danielu Stachovi. 

Vyjádření Daniela Stacha o Adventních koncertech ČT:

 „Patronství v rámci Adventních koncertů byl úžasný zážitek. Jednak díky lidem ze samotného hospice Sv. Jiří – jsou úžasní a nádherně pomáhají. Ale také díky divákům, kteří se rozhodli přispět. Telefony zvonily už víc než hodinu před začátkem přenosu a měl jsem obrovskou radost, že jsem slyšel tolik dobrosrdečných a obětavých lidí, kteří pomohli. Vybraná částka je úžasná, ale ještě důležitější je lidskost, která je za penězi skrytá. Ta je tím největším bohatstvím a věřím, že bude pomáhat nejen u hospice Sv. Jiří i do budoucna.“

Foto: Archiv Hospice Sv. Jiří

Díky výtěžku z Adventního koncertu ČT konaného na Pražské Loretě jsme mohli zahájit dětskou paliativní péči, čili péči o nevyléčitelně nemocné děti. V tomto roce jsme pomohli rodičům dvou nevyléčitelně nemocných dětí, aby spolu mohli strávit poslední chvíle doma a nemuseli být v nemocnici. Zřídili jsme také vzpomínkové místo na nenarozené a předčasně zemřelé děti u poutního místa Maria Loreto ve Starém Hrozňatově a začali jsme poskytovat perinatální paliativní péči. Perinatální paliativní péče je určena rodičům, kterým zemře dítě před porodem, nebo u něhož je objevena během vývoje v děloze těžká vada neslučitelná se životem, nebo když jim zemře novorozené dítě. Cílem péče je podpořit v těžké situaci celou rodinu.

Foto: Archiv Hospice Sv. Jiří

Jsme rádi, že dalším krokem k rozvoji hospice byla realizace svépomocných skupiny pro pečující, pozůstalé dospělé a pozůstalé děti. Všechny svépomocné skupiny, které jsou otevřené veřejnosti, se těší pěkné návštěvnosti a dělá nám radost, že i sdílení situací, problémů, emocí lidí, kteří jsou ve stejné situaci, má velký smysl.

Naším nenaplněným přáním zatím zůstává zahájení provozu paliativní ambulance, která by sloužila lidem, u kterých byla ukončena léčba, kurativní léčba už jim nemůže nic nabídnout a byla jim doporučena paliativní péče, ale ještě neumírají, nesplňují kritéria přijetí do péče mobilního hospice, ale potřebují řešit léčbu bolesti, příspěvek na péči, potřebují pomoc psychologa nebo duchovního, atd.

I díky výtěžku z Adventních koncertů ČT se povedlo zvládnout letošní nárůst cen pohonných hmot, energií, léků, zdravotnického materiálu a dalších.

Pořad ČT o to, jak pomohl výtěžek z Adventních koncertů ČT:

https://www.ceskatelevize.cz/porady/14687353926-adventni-koncerty-ceske-televize/22256222471/

Děkujeme všem, kteří souzní s mottem hospice „Doma je doma …až do posledního okamžiku“ a podporují činnost Hospice Sv. Jiří

Ředitelka Hospice Sv. Jiří Alena Votavová