Vydejte se za vánoční atmosférou do chrámu sv. Olgy

Návštěvníci chrámu sv. Olgy se mohou již šestým rokem těšit z vánočních betlémů, které tradičně v čase adventu a vánočních svátků zdobí nejstarší pravoslavný chrám v ČR. Prohlédnout si je možné celkem jedenáct lidových betlémů z počátku 20. století. Základem výstavy je deset betlémů, které pocházejí ze slavných řezbářských dílen z podhůří Orlických hor, a dále chebský betlém, který je ve vlastnictví místní církevní obce. Většina betlémů pochází ze soukromé sbírky hazlovského restaurátora starožitného nábytku Helmuta Petera.

„Hlavní předností naší výstavy jsou vypsané doprovodné komentované skupinové i individuální prohlídky betlémů. Největší radost máme z dětských skupin ze škol a školek, které na betlémy zavítají. Návštěvníci se během komentované prohlídky lidových betlémů seznámí s biblickým příběhem Narození Ježíše Krista, se základním dělením betlémů, rozdělením scén a postaviček i s historií vývoje betlémů,“ říká duchovní správce chrámu sv. Olgy, otec Metoděj Kout.

Betlémy je možné si v chrámu prohlédnout každý den od 14:00 do 16:00, a to až do 16. ledna, kdy pravoslavným křesťanům končí vánoční období podle juliánského kalendáře. „Každý betlém je svým způsobem originál. Betlemář rozhoduje o tom, nakolik bude jeho betlém orthodoxní a věrný zažitému tradičnímu kánonu pravidel či biblické předloze. Skříňové betlémy navíc díky pevnému rozmístění figurek i scény umožňují betlemářovi v příběhu narození Ježíše rozvinout nebo akcentovat i nějaké vlastní poselství či odkaz dalším generacím,“ dodává otec Metoděj.  

Soukromá sbírka zapůjčených betlémů pana Petera pochází z oblasti Králíky a okolí v Orlických horách. Betlémy, které byly vyrobeny králickými řezbáři v letech 1900 až 1930, jsou známy pod označením králické figurky či králické betlémy. Ve své době byly nesmírně oblíbené, jejich tvůrci vyrobili miliony figurek, betlémy se vyvážely do celého světa. Vystavené historické betlémy jsou podle slov otce Metoděje především svědectvím a otiskem řezbářů, kteří do nich před více než 100 lety otiskli povzbudivé poselství něhy, radosti a naděje. I letos bude do chrámu ve vánočním čase umístěný betlém z lega, který postupně staví otec Metoděj spolu se svými dětmi.

Vstupné na výstavu je jako každý rok dobrovolný příspěvek, který slouží na pokrytí nákladů spojených se zapůjčením betlémů, zajištění komentovaných prohlídek a jejich zpřístupnění široké veřejnosti. Komentované prohlídky betlémů jsou v termínech 12.12. a 19.12. vždy v 15:30. Komentovanou prohlídku lze po telefonické domluvě objednat pro skupiny i jednotlivce na telefonním čísle 773 660 205.