Akce českých a německých policistů byla zaměřena na dopravu a drogovou problematiku

Akce českých a německých policistů byla zaměřena na dopravu a drogovou problematiku. Nasazeno bylo třináct policistů z Krajského ředitelství policie Karlovarského kraje, dva policisté z Krajského ředitelství policie Ústeckého kraje a pět policistů ze Spolkové republiky Německo. Nasazeny byly také speciální služební vozidla Schengenbus a vůz s termovizí. Společně v rámci dopravně bezpečnostní akce zkontrolovali celkem 53 vozidel a zjistili 22 přestupků v dopravě, z nichž 14 vyřešili uložením pokuty příkazem na místě a 8 oznámili příslušnému správnímu orgánu.

Foto: Policie ČR

„Ve čtvrtek 20. října od 9 do 12 hodin proběhla na územní Karlovarského kraje v rámci projektu č. 100253225 s názvem „Zintenzivnění bezpečnostních opatření v daném prostoru, zejména v oblasti drogové kriminality a dalších projevů kriminality páchané v dopravě“, společná dopravně bezpečnostní akce,“ informoval policejní mluvčí Jan Bílek.

Foto: Policie ČR

Nejčastěji zjištěným přestupkem byl nevyhovující technický stav vozidel. Stejný počet přestupků policisté zjistili u porušení sociálních předpisů tedy zákona číslo 111/1994 Sb,. Dalším zjištěným přestupkem bylo zjištěno nedodržení bezpečnostních přestávek a doby jízdy.

Foto: Policie ČR

Akce byla zaměřena na kontrolu vozidel, v rámci které si policisté zúčastněných stran předávali novinky a zkušenosti v dané problematice. „Jednalo se především o potírání přeshraniční kriminality, nelegální převoz návykových látek, nelegální migraci, dodržování sociálních předpisů ze strany osádek motorových vozidel dle zákona č. 111/1994 Sb., o silniční dopravě, ve znění pozdějších předpisů v souladu s dalšími souvisejícími předpisy. Kontroly technických stavů a dodržování ostatních obecně platných ustanovení zákona. č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích a o změnách některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů,“ sdělil mluvčí s tím, že v rámci současné migrační krize se hlídky zaměřily rovněž na důslednou kontrolu přepravních prostorů vozidel, osob a jejich prověrku v příslušných evidencích.

Foto: Policie ČR

Dále bylo provedeno několik nízkorychlostních vážení dle zákona  č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích ve znění pozdějších předpisů, kdy u jedno nákladního vozidla bylo zjištěno přetížení o 22% na celkovou váhu. Řidiči byla na místě uložena pokuta v příkazním řízení a dopravce byl oznámen na příslušný správní orgán. Další jízda s přetíženým nákladním vozidlem byla řidiči zakázána.