Ve Františkových Lázních se uskuteční ustavující zastupitelstvo

Ve Františkových Lázních se uskuteční ustavující zastupitelstvo nově zvoleného zastupitelstva města Františkovy Lázně. Jednání se bude konat v pondělí 24. října od 17 hodin v MěÚ Františkovy Lázně.

„Jelikož ke Krajskému soudu v Plzni nebyla podána žádná námitka proti průběhu a výsledku komunálních voleb, svolávám ustavující zastupitelstvo města Františkovy Lázně ve lhůtě, jak ukládá zákon na 24. října od 17:00,“ uvedl starosta Jan Kuchař.