Po mnoha letech se do mariánských Skoků opět vrací zvony

Po mnoha letech se do mariánských Skoků opět vrací zvony. V neděli 11. září se uskuteční slavnostní událost  v životě Skoků a zdejšího poutního kostela.  Dojde k požehnání tří nových kostelních zvonů. Požehnány budou při slavnosti, která začne v 11 hodin mší svatou, kterou budou koncelebrovat Mons. František Radkovský, emeritní biskup plzeňský, a P. Filip Zdeněk Lobkowicz, OPraem., opat tepelský. Největší zvon váží 496 kilogramů a zasvěcen Panně Marii.

Foto – autor: poutní kostel Navštívení Panny Marie ve Skokách / Maria Stock

Za dalším z novodobých zázraků ve Skocích stojí kapucínský bratr Anděl František Homola, OFMCap., který díky darům mnoha dobrodinců nechal nové zvony pro Skoky zhotovit ve Zvonařské dílně Tomášková-Dytrychová, s. r. o.Dva největší původní barokní zvony byly zrekvírovány pro válečné účely již za I. světové války.

V roce 1936 byly místo nich ulity nové, největší o hmotnosti 500 kg s laděním na tón As a prostřední o hmotnosti 247 kg s laděním na tón C. Ty byly opět zrekvírovány za II. světové války, a původní malý barokní zvon o hmotnosti 140 kg s laděním na tón Es byl ukraden po roce 1998. Zachránit se před zloději podařilo pouze zvon sanktus, který je nyní uložen v tepelském klášteře a byl ulitý v roce 1926, má hmotnosti cca 220 kg při průměru 700 mm, a je laděný na tón d2.

Tři nové zvony navrhl brněnský kampanolog a kolaudátor zvonů Mgr. Petr Janda a jsou sladěné s dochovaným zvonem. Největší zvon, tzv. „hrubák“, má hmotnost 496 kg a je vyladěn na tón a1 a zasvěcen Panně Marii, prostřední, tzv. „poledňák“, o hmotnosti 128 kg je vyladěn na tón fis2 a zasvěcen sv. Ivanovi a sv. Vintířovi, třetí a nejmenší zvon, tzv. „umíráček“, má hmotnost 31 kg a je vyladěn na tón d3 a zasvěcen Přebolestné Matce Boží.

O výtvarnou stránku nových zvonů se postaral výtvarník Stanislav Míka a Leticie Dytrychová. Zvony mají bohatou výzdobu a jsou opatřeny nápisy, na přání dárce získaly zvony speciální povrchovou úpravu.

Po ulití a vystrojení byly zvony převezeny do kaple sv. Scholastiky v Rajhradicích u Brna, kde byly až do převozu do Skoků vystaveny. Ve Skocích budou představeny veřejnosti 11. září.

V souladu s tradicí budou nové zvony před zavěšením do věží a prvním zvoněním ve Skocích požehnány při slavnosti, která začne v 11 hodin mší svatou, kterou budou koncelebrovat Mons. František Radkovský, emeritní biskup plzeňský, a P. Filip Zdeněk Lobkowicz, OPraem., opat tepelský. Slavnostní ráz bohoslužby podtrhne hudební doprovod v podobě barokní mše Jiřího Melcelia Missa absque nomine, kterou provede soubor La Bilancetta.

Zvony budou mít při křtu celkem 27 patronů.Poté bude na farní zahradě následovat setkání s posezením a občerstvením. Požehnané zvony budou vystaveny v kostele k prohlídce. Kanonie premonstrátů Teplá a spolek Pod střechou, z.s., srdečně zvou především všechny dárce, kteří přispěli na nové zvony, a ostatní poutníky a přátele Skoků.

Zdroj: Poutní kostel Navštívení Panny Marie ve Skokách / Maria Stock