Z důvodu oprav je uzavřen most u Spáleniště

Z důvodu oprav je uzavřen most u Spáleniště ve směru na Svatý kříž – nedaleko firmy Chetes. Uzávěra potrvá až do středy 7. září.

Foto: Město Cheb

Zprávu zveřejnilo město Cheb na svých stránkách: MěÚ Cheb, odbor stavební a životního prostředí upozorňuje občany na uvedené uzavírky silnic II. a III. třídy a místních komunikacích. Zároveň žádáme řidiče, aby v uvedených lokalitách respektovali dopravní značení.

Místo uzavírky: úplná uzavírka provozu na části silnice III/2143 umístěné na p.p.č. 2623/4, k.ú. Cheb v místě mostu č. 2143-1 (u společnosti Chetes, ulice 17. listopadu – Svatý Kříž) – dle přiložené grafické situace.

Objízdná trasa byla stanovena po silnici III/2141 v k.ú. Cheb a Háje u Chebu, obec Cheb, na silnici II/214 v k.ú. Háje u Chebu a Cheb, obec Cheb, silnici III/2149 v k.ú. a obec Cheb, silnici II/606 v k.ú. Cheb a silnici III/2143 v k.ú. a obec Cheb.

Termín uzavírky: od 01.09.2022 do 07.09.2022

Důvod uzavírky: realizace stavebních prací na výměně žlabu před mostem č.2143-1

Žadatel a odpovědná osoba: Údržba silnic Karlovarského kraje , a.s.,