Ašští chtějí pomocí dotací přilákat do města nové lékaře

Dotační program na podporu dostupnosti zdravotních služeb. To bylo další téma schůze Rady města Aše, konané dne 15. srpna. Radní zastupitelstvu doporučili tento dotační program, připravovaný na roky 2022 – 2025, schválit.

Ilustrační foto Pixabay

Smyslem programu je finanční podpora nových lékařů při zřizování jejich praxí – v odbornosti všeobecné praktické lékařství pro dospělé, praktické lékařství pro děti a dorost, zubní lékař, ambulantní lékař, ale také lékařů, kteří v Aši již působí. Cílem je zajištění co nejlepší dostupnosti zdravotní péče pro občany města.

V návrhu dotačního programu na podporu dostupnosti zdravotní péče je suma 1,5 miliónu korun, přičemž jeden milion korun je určen na vybavení ordinací nových i stávajících lékařů a 500 tisíc korun pro nové lékaře.

Důvodová zpráva mj. konstatuje všeobecný nedostatek lékařů v městech a obcích Karlovarského kraje. Průměrný věk praktických lékařů v celé ČR je 57 let, přičemž podle propočtů Ministerstva zdravotnictví odejde v roce 2030 do důchodu až třetina z nich. Radnice na tuto skutečnost reagují – různé benefity pro lékaře ze svých rozpočtů vyčleňuje již řada měst Karlovarského kraje.

Pro úplnost připojuji přehled všech současných poskytovatelů zdravotních služeb v Aši: Zdravotnictví – Informační centrum AŠ (info-as.cz).

Milan Vrbata, tiskový mluvčí Městského úřadu v Aši