Pravoslavní křesťané ve Františkových Lázních oslaví již 133. svátek patronky chrámu

Tuto neděli (24. 7. 2022) oslaví pravoslavní křesťané ve Františkových Lázních již 133. svátek patronky svého chrámu, sv. kyjevské kněžny Olgy. Sváteční bohoslužba začíná od 10:00. Po bohoslužbě bude následovat procesí kolem chrámu a tradiční společné posezení všech farníků a hostů na chrámové zahradě.

Archiv chrámu svaté Olgy Františkovy Lázně, David Hauzar

„Chrámový svátek patrona chrámu se řadí mezi nejdůležitější svátky církevního roku. Hlavním smyslem oslav je připomínka světce, kterému byl chrám zasvěcen, a zároveň společné posezení, takzvaná „liturgie po liturgii“, kde je čas a prostor k rozhovorům a společným setkáním. Přijíždí zároveň i celá řada hostů a přátel farnosti z blízkých měst a dalších církevní obcí,“ říká otec Metoděj Kout, duchovní správce chrámu sv. Olgy.

Archiv chrámu svaté Olgy Františkovy Lázně, David Hauzar

Podle jeho slov je i letos pro farníky jako skromný dárek přichystaná vytištěná ročenka, která na 56 stránkách plných textů a fotografií shrnuje přehled nejdůležitějších událostí předchozího roku. „Tradice oslav chrámového svátku na chrámové zahradě má dlouhou tradici, kterou lze doložit už od konce I. světové války. Na oslavách se vždy podílí celá církevní obec,“ dodává duchovní správce.

Archiv chrámu svaté Olgy Františkovy Lázně, David Hauzar

Archiv chrámu svaté Olgy Františkovy Lázně, David Hauzar