V Chlumu Svaté Máří přichystali Setkání s přírodou ve starém ovocné sadu

V Chlumu Svaté Máří přichystali Setkání s přírodou ve starém ovocné sadu. Přítomní se seznámí s starým ovocným sadem a s jeho významem pro biologickou diverzitu krajiny. Součástí programu je pozorování života ve včelím úle a další doprovodný program pro děti i dospělé (projížďka na koních, lezení na stromy pomocí arboristické výbavy, oheň, občerstvení). Přírodovědná akce se uskuteční v sobotu 18. června od 9 hodin.

Ilustrační foto Pixabay

Místo: Sraz v 9.00 na náměstí J. W. Goetheho před kostelem v obci Chlum Svaté Maří.

Doprava tam a zpět: individuální.

Náplň: Seznámení se se starým ovocným sadem na Chlumu Svaté Maří Průvodci: Ing. Eva Řezníčková a Miroslav Hrůza (oba ZO ČSOP Kynšpersko)

Kontakt: E. Řezníčková, tel.: 608 538 991

Poznámka: Obuv a oblečení do terénu!