V bečovské botanické zahradě přichystali Vítání ptačího zpěvu

Vydejte se za ptačím zpěvem. Ornitologická vycházka spojená s pozorováním a určováním ptáku podle hlasu a vzhledu. V botanické zahradě bude přichystána také ukázka odchytu a kroužkování ptáků. Akce, která se uskuteční v sobotu 14. května v 8 hodin, je pořádána ve spolupráci s Českou společností ornitologickou a Botanickou zahradou v Bečově nad Teplou.

Ilustrační foto: Pixabay

Místo: Sraz v 8.00 u vstupu do Botanické zahrady (u pokladny) v Bečově nad Teplou.

Doprava tam a zpět: individuální.

Trasa: Botanickou zahradou a okolím Bečova (nenáročný terén po zpevněných i nezpevněných cestách, délka do 5 km).

Průvodce: Martin Těšický (Katedra zoologie, PřF UK a Česká společnost ornitologická) a Klára Vanišová (Česká společnost ornitologická)

Kontakt: M. Těšický, tel.: 608 184 127, tesickym@natur.cuni.cz

Poznámka: Vhodný dalekohled, případně atlas ptáků. V případě silného dlouhotrvajícího deště se akce nekoná. Do botanické zahrady se platí vstupné. Po skončení exkurze si návštěvníci mohou botanickou zahradu samostatně prohlédnout.

Ilustrační foto: Pixabay