Nohu z plynu! Od čtvrtka do pondělí  bude probíhat dopravně bezpečnostní akce

V souvislosti s blížícími se velikonočními svátky se policisté v Karlovarském kraji jako každý rok zapojí do celorepublikové dopravně bezpečnostní akce pod názvem „Velikonoce“, která bude probíhat od čtvrtka 14. dubna 2022 do pondělí 18. dubna 2022.

Ilustrační foto – Policie ČR – Karlovarský kraj

V průběhu dopravně bezpečnostní akce se policisté zaměří zejména na zákaz požívání alkoholu a návykových látek, ale budou dohlížet i na dodržování ostatních předpisů zákona o silničním provozu. Například budou kontrolovat dodržování nejvyšší dovolené rychlosti, způsob jízdy, na používání bezpečnostních pásů a zádržných systémů, telefonování za jízdy, technický stav vozidel apod.

Policisté se primárně zaměří na místa s vysokým dopravním zatížením, turisticky významné nebo rizikové oblasti, kde dochází k nejzávažnějšímu porušování pravidel silničního provozu a k častým dopravním nehodám.

Ilustrační foto – Policie ČR – Karlovarský kraj

Tyto svátky jsou vždy spojené se zvýšeným provozem na našich silnicích a s tzv. „svátečními“ řidiči. Lidé o tomto prodlouženém víkendu cestují mnohdy na dlouhé vzdálenosti za svými příbuznými, se kterými chtějí prožít velikonoční svátky. Na silnice vyráží také motorkáři, kteří jsou natěšení po dlouhé zimě, až vyrazí na projížďky na svých strojích. Dbejte tak na zvýšenou opatrnost během svých cest, vzájemnou ohleduplnost a toleranci. Nepřeceňujte své síly a buďte předvídaví.

Přejeme všem účastníkům silničního provozu krásné velikonoční svátky, šťastnou cestu za svými blízkými a bezpečný návrat do svých domovů.

mjr. Bc. Kateřina Pešková