Celníci v kontrolách provozování hazardních her nepolevují. Letos provedli již 12 kontrol

Karlovarští celníci v kontrolách provozování hazardních her nepolevují. Letos provedli již 12 kontrol. Zatímco nelegálního hazardu v Karlovarském kraji v poslední době výrazně ubylo, přibylo případů, kdy se porušení zákona dopouštějí provozovatelé hazardních her legálních. Z celkového počtu 12 provedených kontrol v karlovarském regionu od začátku letošního roku prokázali karlovarští celníci v sedmi případech legálním provozovatelům pochybení.

Celní správa Karlovarský kraj

Nejčastěji se jednalo o nedodržení povinností souvisejících s identifikací a evidencí návštěvníků herního prostoru, čímž byla mimo jiné umožněna účast na hazardní hře i osobám bez platné registrace a na cizí uživatelské konto, či vstup do herního prostoru osobám mladším 18 let,“ informovala tisková mluvčí Celního úřadu pro Karlovarský kraj Lenka Havelková.

To však nebylo vše. „Dalšího porušení povinností se provozovatelé hazardních her dopustili například tím, že stavebně neoddělili herní prostor, v němž byla provozována hazardní hra, či nezabezpečili herní prostor tak, aby nebylo možné nahlížet do jeho vnitřních částí. Dále bylo shledáno důvodné podezření z porušení zákona o hazardních hrách například tím, že kontrolovaná osoba umístila na části budovy, ve které se nachází herní prostor nepovolené nápisy, reklamy či loga, což zákon neumožňuje,“ uvedla mluvčí.

Celní správa Karlovarský kraj

V několika případech bylo zjištěno, že se hazardní hry v herně účastnily osoby, jež pro provozovatele hazardních her vykonávají činnosti či úkoly související s provozováním hazardní hry, tzn., že se hazardní hry účastnila sama obsluha. „K dalšímu pochybení například došlo zjištěním, že kontrolovaná osoba nezaznamenávala zvuk současně se snímaným obrazem. V průběhu jedné z kontrol provozovny Casino v Aši celníci mimo jiné zjistili, že kontrolovaná osoba neumožnila živou hru po celou provozní dobu, což zákon o hazardních hrách nařizuje,“ doplnila Lenka Havelková.

Celní správa Karlovarský kraj

Všechny výše uvedené případy předali celníci k dalšímu řízení právnímu oddělení Celního úřadu pro Karlovarský kraj. Za uvedené přestupky lze provozovatelům hazardní her uložit pokuty do výše 3 000 000 korun.

Jednou z mnoha kompetencí Celní správy České republiky je kontrola provozování hazardních her. Příslušníci oddělení Dohledu nad subjekty Celního úřadu pro Karlovarský kraj vykonávají dozor v oblasti provozování hazardních her podle zákona o hazardních hrách a souvisejících předpisů. Zaměřují se jak na legální, tak i na nelegální provozování hazardních her.