Inspektoři varují před respirátory značky SAN BANG. Výrobek stahují z trhu

Česká obchodní inspekce zjistila, že na tuzemském trhu je v nabídce model osobního ochranného prostředku dýchacích orgánů – respirátor, který nesplňuje požadavky kladené na respirátory typu FFP2. Jedná se o respirátor značky „SAN BANG“. ČOI nařídila stažení tohoto výrobku z trhu.

Česká obchodní inspekce zjistila, že na trhu v ČR je v nabídce pro spotřebitele model osobního ochranného prostředku dýchacích orgánů – respirátor, který nesplňuje požadavky nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/425, o osobních ochranných prostředcích a o zrušení směrnice Rady 89/686/EHS. Jedná se o respirátor značky „SAN BANG“.

Výrobek byl v době kontroly nabízen na internetových stránkách dovozce pod názvem OOP_KN95 Respirátor FFP2/KN95. Jedná se o bílou filtrační polomasku s vloženým drátkem pro vytvarování okolo nosu. Filtrační polomaska, nabízená po 10 kusech, je zabalena v průhledném plastovém sáčku, ve kterém je vložen papírový štítek obsahující informace: SANBANG®, Pass Certificate, 11. 3. 2020, 0757-85431977, 0757-85431897, ostatní informace cizojazyčně – asijské znaky. Toto balení 10 kusů výrobků je vloženo do papírové krabice, na které je spolu s názornými obrázky uveden návod na nasazení polomasky v anglickém jazyce, piktogram znázorňující „Čtěte návod k použití“ a výrobcem stanovené podmínky skladování v podobě piktogramů doplněné o číselné hodnoty.

Vzhledem k tomu, že výrobek byl nabízen pod názvem OOP_KN95 Respirátor FFP2/KN95, byly v akreditované laboratoři  provedeny laboratorní zkoušky, které ověřovaly celkový průnik, průnik filtračním materiálem a dýchací odpor dle požadavků stanovených v  čl. 7.9.1, 7.9.2 a 7.16 normy EN 149:2001+A1:2009. Z výsledků provedených zkoušek vyplývá, že výrobek nevyhověl požadavkům na celkový průnik a průnik filtračním materiálem – zkoušce chloridem sodným a zkoušce parafínovým olejem. Výrobek není v souladu s požadavky nařízení EP a Rady 2016/425 o osobních ochranných prostředcích. Vzhledem ke skutečnosti, že filtrační polomaska má větší celkový průnik a průnik částic filtračním materiálem, nesplňuje požadavky kladené na respirátory typu FFP2 a nemůže uživatele účinně ochránit před pevnými částicemi ani kapalnými aerosoly. Výrobek rovněž nesplňuje požadavky na značení, návod a informace pro spotřebitele, a nebylo doloženo EU prohlášení o shodě potvrzující, že u výrobku byl dodržen postup posouzení shody v souladu s požadavky výše uvedeného nařízení.    

Česká obchodní inspekce uložila dovozci výrobku do EU ochranné opatření, kterým je zákaz dodávání osobního ochranného prostředku – Respirátoru FFP2/KN95, model 9052A, a stažení tohoto výrobku z trhu. Informace o výrobku byly nahlášeny kontaktnímu bodu na MPO a zveřejněny v systému Safety Gate (dříve označeno termínem RAPEX).  

Informace o výrobku:

Respirátor značky „SAN BANG“

Název výrobku:                                                              Ochranná maska KN95

Značka:                                                                               SAN BANG

Druh / číslo modelu:                                      9052A, GB2625:2006

Číslo výrobní série:                                        11. 3. 2020 – uvedeno pouze datum

Identifikační údaje dovozce:                     Kovonástroje s.r.o., Bohuslavice u Zlína 205, PSČ 760 01

Identifikační údaje výrobce:                      SANBANG®

Zdroj: ČOI